bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Informacja na temat zmian w programie "DOBRY START"

16.06.2021

Szanowni mieszkańcy Gminy Barcin,

informuje się, iż w dniu 03 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1006) zmieniająca brzmienie art. 187a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy, stanowiącego podstawę do wydania przez Radę Ministrów przepisów ustanawiających oraz określających tryb i sposób realizacji rządowego programu „Dobry start”.

W związku z ww. zmianą od 01 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry start” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i tam należy kierować wnioski o przyznanie ww. świadczenia.

Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 16.06.2021

Dokument oglądany razy: 88
« inne aktualności