bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Zamówienia publiczne

Wersja z dnia: 25.02.2022
Powód wprowadzenia zmian: dodanie informacji o nowym adresie BIP jeśli osoba łączy się ze starym linkiem przez wyszukiwarkę

Wersja z dnia: 14.02.2022
Powód wprowadzenia zmian: dodanie Zawiadomienia o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

Wersja z dnia: 09.02.2022
Powód wprowadzenia zmian: dodanie: Zawiadomienia o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty oraz czynności unieważnienia postępowania

Wersja z dnia: 20.01.2022
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zawiadomienia o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania

Wersja z dnia: 19.01.2022
Powód wprowadzenia zmian: dodanie Informacji o złożonych ofertach

Wersja z dnia: 11.01.2022
Powód wprowadzenia zmian: dodanie Informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Wersja z dnia: 10.01.2022
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia nr 1 z dnia 11.01.2022 dot. „Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.”

Wersja z dnia: 22.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: dodanie do ogłoszenia nr 1 z dnia 08.12.2021r. - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wersja z dnia: 22.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji o złożonych ofertach do ogłoszenia nr 3

Wersja z dnia: 10.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Opublikowanie Informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Wersja z dnia: 08.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zawiadomienia o wyborze oferty do ogłoszenia nr 2 z dnia 18.11.2021 r.

Wersja z dnia: 07.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia nr 3 z dnia 08.12.2021

Wersja z dnia: 07.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Przeniesienie zawiadomienia o wyborze oferty z ogloszenia z dnia 18.11.2021 do ogloszenia z dnia 04.11.2021

Wersja z dnia: 18.11.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zawiadomienia o wyborze oferty do ogłoszenia nr 1 z dnia 18.11.2021 r.

Wersja z dnia: 04.11.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia nr 1 z dnia 18.11.2021 r.

Wersja z dnia: 04.11.2021
Powód wprowadzenia zmian: edycja załącznika w ogłoszeniu

Wersja z dnia: 02.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia z dnia 04.11.2021 r. dot. zamówienia: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin w 2022 roku”.

Wersja z dnia: 06.05.2021
Powód wprowadzenia zmian: dodanie informacji o wyborze oferty na zadanie \"Dobrowolne, grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie dla pracowników MGOPS w Barcinie oraz ich współmałżonków, pełnoletnich dzieci i partnerów życiowych\".

Wersja z dnia: 30.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: Przeniesienie ogłoszenia nr 1 z dnia 30.04.2021 z działu nabory do działu zamówień publicznych oraz dodanie do ww ogłoszenia struktury zatrudnionych pracowników

Wersja z dnia: 23.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie Zawiadomienia o unieważnieniu na zadanie „Zakup produktów żywnościowych dla Dziennego Domu Pobytu \"Zacisze\" w Barcinie\".

Wersja z dnia: 23.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: zamiana poprzedniej Informacji o wyborze oferty na zadanie „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r.”. -> na informacje o wyborze oferty na zadanie „Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego artykułów chemicznych i środków czystości”.

Wersja z dnia: 22.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wyborze na zadanie „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r.”.

Wersja z dnia: 17.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji o wyborze oferty do zadania „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r.”.

Wersja z dnia: 04.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji o wyborze oferty do zadania: „Przygotowanie ciepłych posiłków dla osób dorosłych - klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.”.

Wersja z dnia: 01.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zawiadomienia o wyborze oferty na: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin w 2021 roku”

Wersja z dnia: 24.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie oferty na zadanie \"Zakup produktów żywnościowych dla Dziennego Domu Pobytu \"Zacisze\" w Barcinie\"

Wersja z dnia: 18.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie oferty na zadanie: \"Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego artykułów chemicznych i środków czystości\"

Wersja z dnia: 18.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: edycja wygladu

Wersja z dnia: 04.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zamówień publicznych 1. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r. 2.Przygotowanie ciepłych posiłków dla osób dorosłych - klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Wersja z dnia: 17.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zamówienia: Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin w 2021 roku”.

Wersja z dnia: 17.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: edycja kodowania znaków

Wersja z dnia: 14.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: edycja kodowania znaków

Wersja z dnia: 05.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: edycja kodowania

Wersja z dnia: 13.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji o wyborze oferty

Wersja z dnia: 05.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zaproszenia do z?o?enia oferty

Wersja z dnia: 22.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodanie informacji o wyborze oferty dot.: Dobrowolne, grupowe ubezpieczenie na ?ycie i zdrowie dla pracownikw Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie oraz ich wsp?ma??onkw, pe?noletnich dzieci i partnerw ?yciowych.

Wersja z dnia: 15.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zawiadomienia o uniewa?nieniu post?powania na zakup produktw ?ywno?ciowych dla DDP Zacisze w Barcinie

Wersja z dnia: 14.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowego zamwienia: Miejsko Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Barcinie zaprasza do z?o?enia oferty na zadanie: Dobrowolne, grupowe ubezpieczenie na ?ycie i zdrowie dla pracownikw Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie oraz ich wsp?ma??onkw, pe?noletnich dzieci i partnerw ?yciowych.

Wersja z dnia: 07.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji o wyborze oferty na wykonanie us?ugi cateringowej do DDP "Zacisze"

Wersja z dnia: 07.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: edycja wygl?du

Wersja z dnia: 05.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: edycja wygl?du

Wersja z dnia: 21.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: Przed?u?enie oferty na: Wykonanie us?ugi cateringowej do Dziennego Domu Pobytu ZACISZE w Barcinie.

Wersja z dnia: 07.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie oferty na zadanie: Zakup produktw ?ywno?ciowych dla Dziennego Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie.

Wersja z dnia: 09.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie oferty na wykonanie us?ugi cateringowej do Dziennego Domu Pobytu ZACISZE w Barcinie.

Wersja z dnia: 17.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wyborze oferty na "?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla osb z zaburzeniami psychicznymi w 2020 roku"

Wersja z dnia: 13.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji o wyborze oferty na "?wiadczenie us?ug schronienia dla osb bezdomnych z terenu gminy Barcin w 2020 roku"

Wersja z dnia: 13.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: .

Wersja z dnia: 12.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do z?o?enia oferty na SUO

Wersja z dnia: 14.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie oferty na zadanie "?wiadczenie us?ug schronienia dla osb bezdomnych z terenu gminy Barcin w 2020 roku"

Wersja z dnia: 26.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji o wyborze oferty na "?wiadczenie us?ug tymczasowego schronienia w noclegowni dla osb bezdomnych z terenu gminy Barcin"

Wersja z dnia: 13.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie oferty na "?wiadczenie us?ug tymczasowego schronienia w noclegowni dla osb bezdomnych z terenu gminy Barcin"

Wersja z dnia: 19.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty na "Przygotowanie oraz wydawanie ciep?ych posi?kw dla osb doros?ych - klientw Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie w lokalu oferenta mieszcz?cym si? na terenie miasta Barcin w okresie 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r."

Wersja z dnia: 19.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Edycja za??cznika

Wersja z dnia: 14.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o ofercie na "Przygotowanie oraz wydawanie ciep?ych posi?kw dla osb doros?ych - klientw Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie w lokalu oferenta mieszcz?cym si? na terenie miasta Barcin w okresie 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r."

Wersja z dnia: 31.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty na: "Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamwienia na Dobrowolne, grupowe ubezpieczenie na ?ycie i zdrowie dla pracownikw Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie oraz ich wsp?ma??onkw, pe?noletnich dzieci i partnerw ?yciowych."

Wersja z dnia: 21.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamwienia na Dobrowolne, grupowe ubezpieczenie na ?ycie i zdrowie dla pracownikw Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie oraz ich wsp?ma??onkw, pe?noletnich dzieci i partnerw ?yciowych.

Wersja z dnia: 21.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Edycja wy?wietlenia zawiadomienia nr 1

Wersja z dnia: 10.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty

Wersja z dnia: 30.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamwienia na ?wiadczenie us?ug schronienia dla osb bezdomnych z terenu gminy Barcin w 2019 roku.

Wersja z dnia: 30.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie wzoru oferty

Wersja z dnia: 03.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zapytania ofertowego w sprawie udzielenia zamwienia na ?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla osb z zaburzeniami psychicznymi w okresie 01.01.2019 r. 31.12.2019 r.

Wersja z dnia: 13.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zawiadomienia o wyborze oferty z zaproszenia z dnia 13.09.2018r.

Wersja z dnia: 13.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zaproszenia do z?o?enia oferty na wykonanie zadania pn.: "Remont pokrycia dachowego budynku u?yteczno?ci publicznej po?o?onego przy ul. Mogile?skiej 3 w Barcinie" z dnia 13.09.2018 r.

Wersja z dnia: 03.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zapytania z dnia 13.08.2018r.

Wersja z dnia: 27.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Przeniesienie zamwie? publicznych do archiwum

Wersja z dnia: 27.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zapytanie ofertowe na Wykonanie us?ugi cateringowej do Dziennego Domu Pobytu ZACISZE w Barcinie z dnia 27.07.2018r

Wersja z dnia: 26.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zawiadomienia o uniewa?nieniu post?powania z dnia 27.07.2018r

Wersja z dnia: 26.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Protok? z zamwienia publicznego z dnia 25.07.2018r.

Wersja z dnia: 24.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji z otwarcia ofert na przetarg

Wersja z dnia: 24.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Edycja za??cznika og?oszenia nr 1 z dnia 24.07

Wersja z dnia: 24.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Og?oszenie przetargu z dnia 24.07.2018

Wersja z dnia: 24.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zawiadomienia o uniewa?nieniu post?powania z dnia 24.07.2018r.

Wersja z dnia: 20.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji o odrzuceniu ofert na Wykonanie us?ugi cateringowej do Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Wersja z dnia: 16.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji z otwarcia ofert z dnia 20.07.2017r.

Wersja z dnia: 12.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie og?oszenia nr 1 z dnia 16.07.2018r. - Wykonanie us?ugi dostawy produktw do Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Wersja z dnia: 09.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie oferty przetargowej

Wersja z dnia: 11.03.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zamwienia

Wersja z dnia: 21.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: Edycja tre?ci

Wersja z dnia: 31.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Edycja tre?ci

Wersja z dnia: 31.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Edycja tre?ci