bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Oświadczenia majątkowe pracowników

Wersja z dnia: 02.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie oświadczeń pracowników za rok 2020

Wersja z dnia: 02.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: edycja wygladu

Wersja z dnia: 17.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodanie oswiadczenia majatkowego za 2020 rok

Wersja z dnia: 15.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: edycja kodowania oraz dodanie oswiadzczenia za rok 2020

Wersja z dnia: 14.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: edycja kodowania znaków

Wersja z dnia: 14.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: edycja kodowania znaków

Wersja z dnia: 14.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: edycja zmian

Wersja z dnia: 14.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja 2019

Wersja z dnia: 14.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 18.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie o?wiadcze? maj?tkowych za rok 2019

Wersja z dnia: 30.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie oswiadczen za 2018 rok