bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.01.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Edycja odno?nikw

Statut

Statut Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie, powo?any zosta? Uchwa?? Nr XXXII/297/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009 r. i reguluje zakres dzia?ania jednostki, sposób jego finansowania, struktur? organizacyjn? i system kontroli.Za??czniki do pobrania:

Statut Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie.pdfOpublikował: Mirela Przekwas
Publikacja dnia: 31.01.2014
Podpisał: Mirela Przekwas
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 600