bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 25.02.2014 z powodu:
Zmiana struktury strony

Pomoc spo?eczna

Niniejszy dzia? zawiera informacje oraz dokumenty, które okre?laj? zasady udzielania pomocy spo?ecznej osobom i rodzinom wymagaj?cym udzielenia takiej pomocy, podstaw? jej przyznania oraz prawo do ?wiadcze?.


Szczegó?owe informacje zawarte s? w podstronach dzia?u: "Pomoc spo?eczna", dost?pnych z poziomu lewego menu.Opublikował: Tomasz Wrzesi?ski
Publikacja dnia: 21.02.2014
Podpisał: Tomasz Wrzesi?ski
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 682

Wersja do druku