bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.03.2015, zobacz aktualn膮 wersj臋 tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zamieszczenie oceny zasob體 pomocy spo?ecznej za 2014 r.

Ocena zasob體 pomocy spo?ecznej


Zgodnie z art.16a ustawy o pomocy spo?ecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 163) do zada? o charakterze obowi?zkowym gminy nale?y sporz?dzenie oceny zasobów pomocy spo?ecznej. Obowi?zek ten realizowany jest od 2012 roku.

Dokument wraz z rekomendacjami i wnioskami jest nowym narz?dziem, które umo?liwia samorz?dowcom dokonywania ocen i porówna? problemów spo?ecznych wyst?puj?cych w gminie.

Ocena zasobów pomocy spo?ecznej pozwala okre?la? zasadnicze kierunki dzia?a? do podj?cia w obszarze polityki spo?ecznej i pomocy spo?ecznej, by ogranicza? oraz eliminowa? niekorzystne zjawiska spo?eczne.


Za??czniki do pobrania:
» Ocena zasobów pomocy spo?ecznej na rok 2013.pdf

» Ocena zasobów pomocy spo?ecznej na rok 2012.pdfOpublikowa艂: Mirela Przekwas
Publikacja dnia: 03.03.2015
Podpisa艂: Mirela Przekwas
Dokument z dnia: 25.02.2014
Dokument ogl膮dany razy: 919