bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja kodowania znaków

Realizowane zadania

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Barcinie jest jednostk? organizacyjn? gminy, powo?an? do wykonywania zada? z zakresu pomocy spo?ecznej.

Zadania Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo?ecznej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z pó?n. zm.).

Szczegó?owe informacje o realizowanych celach i zadaniach zawarte zosta?y na podstronach dzia?u: "Realizowane zadania", dost?pnych z poziomu lewego menu.Opublikował: Mirela Przekwas
Publikacja dnia: 08.09.2016
Podpisał: Anna Pijarowska
Dokument z dnia: 14.02.2014
Dokument oglądany razy: 3 872