bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie zarz?dzenia nr 9/2018 oraz regulaminu zamwie? publicznych

Zarz?dzenia, regulaminy i instrukcje

Zarz?dzenia:

Zarz?dzenie nr 1/ 2018 - w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 2/2018 - w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego do zasad (polityki) rachunkowo?ci

Zarz?dzenie nr 3/2018 - w sprawie powo?ania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urz?dnicze informatyka w Miejsko - Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 4/2018 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarz?dczej w Miejsko - Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 5/2018 - w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu Regulaminu pracy Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 6/2018 - w sprawie wprowadzenia rejestru czynno?ci przetwarzania danych osobowych w Miejsko - Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 7/2018 - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 8/2018 - w sprawie powo?ania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzanie procedury naboru na 2 stanowiska urz?dnicze referenta w Miejsko-Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Regulaminy:

Regulamin Wynagrodzenia Miejsko Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Regulamin Pracy Miejsko Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Regulamin Organizacyjny ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie

Regulamin Organizacyjny ?wietlicy ?rodowiskowej w Barcinie

Regulamin Organizacyjny Mieszkania Chronionego

Regulamin Organizacyjny Domu Dziennego Pobytu "Zacisze"

Instrukcje:Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 19.06.2018
Podpisał: Aurelia Jamro?y
Dokument z dnia: 08.06.2018
Dokument oglądany razy: 205