bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawa wizualna

Zarz?dzenia, regulaminy i instrukcje

Zarz?dzenia:

Zarz?dzenie nr 1/ 2018 - w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 2/2018 - w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego do zasad (polityki) rachunkowo?ci

Zarz?dzenie nr 3/2018 - w sprawie powo?ania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urz?dnicze informatyka w Miejsko - Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 4/2018 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarz?dczej w Miejsko - Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 5/2018 - w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu Regulaminu pracy Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 6/2018 - w sprawie wprowadzenia rejestru czynno?ci przetwarzania danych osobowych w Miejsko - Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 7/2018 - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 8/2018 - w sprawie powo?ania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzanie procedury naboru na 2 stanowiska urz?dnicze referenta w Miejsko-Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 9/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 10/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie - w sprawie powo?ania komisji przetargowej do przetargu na "Wykonanie us?ugi cateringowej" do Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Zarz?dzenie nr 11/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie - w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 12/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie - w sprawie zmiany zarz?dzenia Nr 6/2018 z dnia 09.05.2018 w sprawie wprowadzenia rejestru czynno?ci przetwarzania danych osobowych w Miejsko-Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 13/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie - w sprawie uzupe?nienia jednolitego rzeczowego wykazu akt

Zarz?dzenie nr 14/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie - w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 15/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie - w sprawie powo?ania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na 4 stanowiska w Miejsko-Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej - Dzienny Dom Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Zarz?dzenie nr 16/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie - w sprawie zatwierdzenia instrukcji wewn?trznej kontroli finansowej w Miejsko-Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 17/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie - w sprawie Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 18/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie - w sprawie zmiany Zarz?dzenia Nr 7/2018 Dyrektora Miejsko- Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 19/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie - w sprawie zmiany Zarz?dzenia Nr 6/2018 z dnia 09..05.2018 w sprawie wprowadzenia rejestru czynno?ci przetwarzania danych osobowych w Miejsko-Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Regulaminy:

Regulamin Wynagrodzenia Miejsko Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Regulamin Pracy Miejsko Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Regulamin Organizacyjny ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie

Regulamin Organizacyjny ?wietlicy ?rodowiskowej w Barcinie

Regulamin Organizacyjny Mieszkania Chronionego

Regulamin Organizacyjny Domu Dziennego Pobytu "Zacisze"

Regulamin udzielania zamówie? publicznych o warto?ci nieprzekraczaj?cej kwoty wskazanej w art. 4. pkt ustawy - Prawo zamówie? publicznych w Miejsko - Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Instrukcje:Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 07.09.2018
Podpisał: Aurelia Jamro?y
Dokument z dnia: 08.06.2018
Dokument oglądany razy: 281