bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.06.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja kodowania znaków

Regulamin organizacyjny

Niniejszy dzia? zawiera dokumenty okre?laj?ce szczegó?ow? organizacj? oraz zakres zada?, uprawnie? i obowi?zków pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Barcinie oraz w placówkach podleg?ych.Odno?niki:

Zarz?dzenie nr 14/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie z dnia 10 czerwca 2019 roku - w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

 - Regulamin Organizacyjny MGOPS w Barcinie
 - za??cznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Barcinie - Regulamin Organizacyjny Mieszkania Chronionego
- za??cznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Barcinie - Regulamin Organizacyjny DDP "Zacisze"

- za??cznik nr 3 - do Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Barcinie
- za??cznik nr 1 - do Regulaminu Organizacyjnego DDP "Zacisze"
- za??cznik nr 2 - do Regulaminu Organizacyjnego DDP "Zacisze"

Zarz?dzenie nr 2/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie z dnia 10 stycznia 2019 roku - w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie nr 1/2019 - Dyrektora Miejsko- Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie z dnia 2 stycznia 2019 roku - w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie Nr 142/2017 Burmistrza Barcina z dnia 19 wrze?nia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie Nr 89/09 Burmistrza Barcina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego ?rodowiskowego Domu Samopomocy Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie

Zarz?dzenie Nr 90/09 Burmistrza Barcina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego ?wietlicy ?rodowiskowej Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w BarcinieOpublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 18.06.2019
Podpisał: Mirela Przekwas
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 1 672