bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dzienny Dom Pobytu

Dzienny Dom Pobytu „Zacisze” w Barcinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie, informuje
o rozpoczęciu naboru uczestników
Dziennego Domu Pobytu.

Dzienny Dom Pobytu dysponuje miejscami dla 25 uczestników, mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60 rok życia, mających trudności w zaspokojeniu potrzeb życiowych.

Działalność placówki zapewni uczestnikom opiekę, dobre towarzystwo
i rozrywkę w godzinach od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku poza dniami wolnymi od pracy. Przewidziano prowadzenie zajęć w formie:

1. Warsztatów terapii zajęciowej np. gry planszowe, zajęcia manualne, robótki ręczne itp.;
2. Warsztaty edukacyjne dotyczące profilaktyki i problemów zdrowotnych, racjonalnego żywienia, obsługi nowoczesnych urządzeń i inne;
3. Wyjazdy uczestników na koncerty, przestawienia, wyjazdy plenerowe;
4. Organizowanie spotkań na ternie placówki oraz udział uczestników
w wydarzeniach odbywających się na terenie gminy.

Placówka oferuje także:

1. Pomoc fizjoterapeuty, usługi pielęgnacyjnych np. pomiar
ciśnienia krwi, kąpiel itp.;
2. Trzy posiłki dziennie tzn. śniadanie, obiad oraz podwieczorek.

Dzienny Dom Pobytu zapewnia także możliwość odpoczynku w ciągu dnia, ponieważ placówka jest wyposażona w pokój przeznaczony do wypoczynku z pięcioma tapczanami oraz pokój klubowy.

Dzienny Dom Pobytu zapewnia także możliwość odpoczynku w ciągu dnia, ponieważ placówka jest wyposażona w pokój przeznaczony do wypoczynku z pięcioma tapczanami oraz pokój klubowy.

1. Wynosi maksymalnie 771,00 zł dla osoby w rodzinie;
2. Wynosi maksymalnie 951,00 zł dla osoby samotnej.

Osoby, których dochód przekroczy wyżej wymienione kwoty będą ponosiły odpłatność tylko za posiłki tj. 10% stawki dziennej wynoszącej 18zł/dzień, czyli 1,80zł za dzień.

Do Dziennego Domu Pobytu w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby które spełniają następujące kryteria preferencyjne;

a) długotrwała lub ciężka choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim lub innym dokumentem medycznym;
b) niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności;
c)niepełnosprawność sprzężona potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności;
d) doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego, w tym z powodu ubóstwa rozumianego w oparciu o ustawę o pomocy społecznej potwierdzone wywiadem rodzinnym;
e) dochód nie przekraczający 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej weryfikowany oświadczeniem.

Wnioski o zakwalifikowanie do Dziennego Domu Pobytu „ZACISZE” w Barcinie
są dostępne sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Serdecznie zaprszamy!

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO DZIENNEGO DOMU POBYTU „ZACISZE” W BARCINIE
Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 30.07.2019
Podpisał: Dorota Witkowska
Dokument z dnia: 08.06.2018
Dokument oglądany razy: 924