bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.02.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie og?oszenia nr 1 z dnia 09.07.2020 r.

Nabory

Og?oszenie nr 1 z dnia 26.02.2020 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie og?asza nabór na stanowisko asystenta osoby niepe?nosprawnej.

Asystent nabór

Klauzula informacyjna


Og?oszenie nr 2 z dnia 26.02.2020 r.

Miejsko –Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej og?asza nabór dla osób ch?tnych – mieszka?ców do wzi?cia udzia?u w Programie: „Asystent osobisty osoby niepe?nosprawnej - edycja 2019-2020” Program finansowany jest ze ?rodków Funduszu Solidarno?ciowego.

Informacja

Klauzula informacyjna

Karta zg?oszenia do programu - pdf

Karta zg?oszenia do programu - docx


Og?oszenie nr 1 z dnia 01.02.2019 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie og?asza nabór na stanowisko referenta w Miejsko - Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Barcinie - nabór dotyczy I stanowiska urz?dniczego

Za??cznik

Kwestionariusz osobowy


Og?oszenie nr 1 z dnia 12.09.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie og?asza nabór na wolne stanowisko urz?dnicze G?ównej Ksi?gowej/G?ównego ksi?gowego ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie

Za??cznik.

Kwestionariusz osobowy.


Og?oszenie nr 3 z dnia 18.06.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie og?asza nabór na stanowisko pracownika kulturalno - o?wiatowego w Dziennym Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie.

Za??cznik.


Og?oszenie nr 2 z dnia 18.06.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie og?asza nabór na stanowisko terapeuty zaj?ciowego - opiekun w Dziennym Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie.

Za??cznik.


Og?oszenie nr 1 z dnia 18.06.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie og?asza nabór na stanowisko fizjoterapeuty w Dziennym Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie.

Za??cznik.


Og?oszenie nr 2 z dnia 13.06.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie og?asza nabór na stanowisko referenta w MGOPS w Barcinie.

Za??cznik.


Og?oszenie nr 1 z dnia 13.06.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie og?asza nabór na stanowisko referenta w MGOPS w Barcinie.

Za??cznik.


Og?oszenie z dnia 01.03.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie og?asza nabór na stanowisko informatyka w MGOPS w Barcinie.

Za??cznik.


Og?oszenie z dnia 30.11.2017 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie og?asza nabór na stanowisko referenta MGOPS w Barcinie.

Za??cznik.


Og?oszenie z dnia 20.01.2017 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie og?asza nabór na stanowisko fizjoterapeuty MGOPS w Barcinie.

Za??czniki:
« Og?oszenie o naborze.pgf

« O?wiadczenie.pdf

« Kwestionariusz osobowy.pdf


Og?oszenie z dnia 03.12.2015 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznejw w Barcinie og?asza nabór na stanowisko referenta w MGOPS w Barcinie.

Za??czniki:
» Og?oszenie o naborze.pdf

« Oswiadczenie.pdf

» Kwestionariusz osobowy.pdf


Og?oszenie z dnia 17.10.2014 r.

Dyrektor Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie og?asza nabór na stanowisko fizjoterapeuty w MGOPS w Barcinie.

Za??czniki:
» Og?oszenie o naborze.pdf

» O?wiadczenie.doc

» Kwestionariusz osobowy.docOpublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 26.02.2020
Podpisał: Mirela Przekwas
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 10 729