bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dodatek mieszkaniowy - dopłata do czynszu

11.01.2021

Od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w swojej gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Warunki przyznania dopłaty do czynszu powiększającej dodatek mieszkaniowy są następujące:
1. Trzeba spełniać kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego i złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją: „DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU”.
2. Wnioskodawcą mogą być wyłącznie najemcy lub podnajemcy mieszkań.
3. Należy wykazać za pomocą dokumentów, że średni miesięczny dochód na osobę w ciągu 3 miesięcy przed złożeniem wniosku był o co najmniej 25 proc. niższy niż dochód w roku 2019 (do sprawdzenia w PIT).
4. Było się najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłaty do czynszu to maksymalnie 75 proc. stawki czynszu, ale nie więcej niż 1500 zł miesięcznie. Kwota ta będzie wypłacana przez okres maksymalnie pół roku i będzie wypłacana właścicielowi mieszkania lub innej osobie pobierającej opłaty za lokal.

Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 11.01.2021

Dokument oglądany razy: 170
« inne aktualności