bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”

08.07.2021

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza start programu:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

• wyjściu, powrocie oraz/ lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
• wyjściu, powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
• Korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);

Działania podejmowane w ramach Programu przyczynią się do:

• poprawy funkcjonowania w życiu społecznym,
• ograniczania skutków niepełnosprawności,
• stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Cel i adresaci programu:

• Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 08.07.2021

Dokument oglądany razy: 253
« inne aktualności