bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

 • Harmonogram wyp?at ?wiadcze? (z dnia: 03.01.2017, zmiana z dnia 12.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja harmonogramu na konta bankowe
 • Harmonogram wyp?at ?wiadcze? (z dnia: 12.01.2017, zmiana z dnia 01.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja harmonogramu
 • Harmonogram wyp?at ?wiadcze? (z dnia: 01.03.2017, zmiana z dnia 27.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Harmonogram wyp?at ?wiadcze? (z dnia: 27.03.2017, zmiana z dnia 13.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja wyp?at ?wiadcze? III kw. 2017 r.
 • O?wiadczenie maj?tkowe za 2016 rok (z dnia: 01.06.2017, zmiana z dnia 15.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania
 • Harmonogram wyp?at ?wiadcze? (z dnia: 13.06.2017, zmiana z dnia 06.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprawienie harmonogramu
 • Harmonogram wyp?at ?wiadcze? (z dnia: 06.07.2017, zmiana z dnia 05.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Harmonogram wyp?at ?wiadcze? (z dnia: 05.10.2017, zmiana z dnia 05.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja harmonogramu na kolejny kwarta?
 • Harmonogram wyp?at ?wiadcze? (z dnia: 05.12.2017, zmiana z dnia 03.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja terminw harmonogramu
 • Zarz?dzenie Kierownika Jednostki (z dnia: 21.12.2017, zmiana z dnia 03.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zarz?dze? do jednej zak?adki oraz uzupe?nienie
 • Harmonogram wyp?at ?wiadcze? (z dnia: 03.01.2018, zmiana z dnia 06.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja harmonogramu na II kwarta? 2018 r.
 • Harmonogram wyp?at ?wiadcze? (z dnia: 06.03.2018, zmiana z dnia 26.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja harmonogramu
 • Harmonogram wyp?at ?wiadcze? (z dnia: 26.03.2018, zmiana z dnia 27.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie harmonogramw wyp?at ?wiadcze? na konta bankowe oraz w kasie na III kwarta? 2018 roku
 • Druki do pobrania (z dnia: 29.05.2018, zmiana z dnia 08.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie wniosku
 • Druki do pobrania (z dnia: 08.06.2018, zmiana z dnia 17.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania znaków
 • Harmonogram wyp?at ?wiadcze? (z dnia: 27.06.2018, zmiana z dnia 02.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie harmonogramw wyp?at ?wiadcze? od pa?dziernika do grudnia 2018
 • Komrki organizacyjne (z dnia: 07.08.2018, zmiana z dnia 07.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja wygl?du
 • Komrki organizacyjne (z dnia: 07.08.2018, zmiana z dnia 07.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja wygl?du
 • Komrki organizacyjne (z dnia: 07.08.2018, zmiana z dnia 03.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Usuni?cie ?DS oraz ?wietlicy z komrek organizacyjnych MGOPS w Barcinie
 • Harmonogram wyp?at ?wiadcze? (z dnia: 02.10.2018, zmiana z dnia 02.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie terminw wyp?at ?wiadcze? w kasie i na konta 1 kw 2019r.
 • Harmonogram wyp?at ?wiadcze? (z dnia: 02.01.2019, zmiana z dnia 02.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja
 • Harmonogram wyp?at ?wiadcze? (z dnia: 02.01.2019, zmiana z dnia 26.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie terminow wyplat swiadczen na II kwarta? 2019
 • Zarz?dzenie Kierownika Jednostki (z dnia: 03.01.2019, zmiana z dnia 03.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja za??cznika zarz?dzenia 1/19
 • Zarz?dzenie Kierownika Jednostki (z dnia: 03.01.2019, zmiana z dnia 14.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarz?dzenia 2/2019
 • Zarz?dzenie Kierownika Jednostki (z dnia: 14.01.2019, zmiana z dnia 21.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarz?dzenia 3/2019


Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 14.01.2019
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 14.08.2020
Dokument oglądany razy: 4 883