bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

 • Zamwienia publiczne (z dnia: 26.07.2018, zmiana z dnia 26.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protok? z zamwienia publicznego z dnia 25.07.2018r.
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 26.07.2018, zmiana z dnia 27.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zawiadomienia o uniewa?nieniu post?powania z dnia 27.07.2018r
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 27.07.2018, zmiana z dnia 27.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zapytanie ofertowe na Wykonanie us?ugi cateringowej do Dziennego Domu Pobytu ZACISZE w Barcinie z dnia 27.07.2018r
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 27.07.2018, zmiana z dnia 03.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przeniesienie zamwie? publicznych do archiwum
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 03.08.2018, zmiana z dnia 13.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zapytania z dnia 13.08.2018r.
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 13.08.2018, zmiana z dnia 13.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zaproszenia do z?o?enia oferty na wykonanie zadania pn.: "Remont pokrycia dachowego budynku u?yteczno?ci publicznej po?o?onego przy ul. Mogile?skiej 3 w Barcinie" z dnia 13.09.2018 r.
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 13.09.2018, zmiana z dnia 03.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zawiadomienia o wyborze oferty z zaproszenia z dnia 13.09.2018r.
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 03.10.2018, zmiana z dnia 30.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zapytania ofertowego w sprawie udzielenia zamwienia na ?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla osb z zaburzeniami psychicznymi w okresie 01.01.2019 r. 31.12.2019 r.
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 30.11.2018, zmiana z dnia 30.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie wzoru oferty
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 30.11.2018, zmiana z dnia 10.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamwienia na ?wiadczenie us?ug schronienia dla osb bezdomnych z terenu gminy Barcin w 2019 roku.
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 10.12.2018, zmiana z dnia 21.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zawiadomienie o wyborze oferty
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 21.12.2018, zmiana z dnia 21.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja wy?wietlenia zawiadomienia nr 1
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 21.12.2018, zmiana z dnia 31.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano: Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamwienia na Dobrowolne, grupowe ubezpieczenie na ?ycie i zdrowie dla pracownikw Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie oraz ich wsp?ma??onkw, pe?noletnich dzieci i partnerw ?yciowych.
 • Dobry Start (z dnia: 03.04.2019, zmiana z dnia 03.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja autora
 • Dobry Start (z dnia: 03.04.2019, zmiana z dnia 17.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania znaków
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 31.05.2019, zmiana z dnia 14.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zawiadomienie o wyborze oferty na: "Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamwienia na Dobrowolne, grupowe ubezpieczenie na ?ycie i zdrowie dla pracownikw Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie oraz ich wsp?ma??onkw, pe?noletnich dzieci i partnerw ?yciowych."
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 14.06.2019, zmiana z dnia 19.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zawiadomienie o ofercie na "Przygotowanie oraz wydawanie ciep?ych posi?kw dla osb doros?ych - klientw Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie w lokalu oferenta mieszcz?cym si? na terenie miasta Barcin w okresie 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r."
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 19.07.2019, zmiana z dnia 19.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja za??cznika
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 19.07.2019, zmiana z dnia 13.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zawiadomienie o wyborze oferty na "Przygotowanie oraz wydawanie ciep?ych posi?kw dla osb doros?ych - klientw Miejsko - Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie w lokalu oferenta mieszcz?cym si? na terenie miasta Barcin w okresie 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r."
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 13.08.2019, zmiana z dnia 26.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie oferty na "?wiadczenie us?ug tymczasowego schronienia w noclegowni dla osb bezdomnych z terenu gminy Barcin"
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 26.09.2019, zmiana z dnia 14.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie informacji o wyborze oferty na "?wiadczenie us?ug tymczasowego schronienia w noclegowni dla osb bezdomnych z terenu gminy Barcin"
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 14.10.2019, zmiana z dnia 12.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie oferty na zadanie "?wiadczenie us?ug schronienia dla osb bezdomnych z terenu gminy Barcin w 2020 roku"
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 12.11.2019, zmiana z dnia 13.12.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaproszenie do z?o?enia oferty na SUO
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 13.12.2019, zmiana z dnia 13.12.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  .
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 13.12.2019, zmiana z dnia 17.12.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie informacji o wyborze oferty na "?wiadczenie us?ug schronienia dla osb bezdomnych z terenu gminy Barcin w 2020 roku"


Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 13.12.2019
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 14.08.2020
Dokument oglądany razy: 4 874