bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

 • Zamwienia publiczne (z dnia: 17.12.2019, zmiana z dnia 09.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyborze oferty na "?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla osb z zaburzeniami psychicznymi w 2020 roku"
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 09.01.2020, zmiana z dnia 07.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie oferty na wykonanie us?ugi cateringowej do Dziennego Domu Pobytu ZACISZE w Barcinie.
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 07.04.2020, zmiana z dnia 21.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie oferty na zadanie: Zakup produktw ?ywno?ciowych dla Dziennego Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie.
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 21.04.2020, zmiana z dnia 05.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przed?u?enie oferty na: Wykonanie us?ugi cateringowej do Dziennego Domu Pobytu ZACISZE w Barcinie.
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 05.05.2020, zmiana z dnia 07.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja wygl?du
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 07.05.2020, zmiana z dnia 07.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja wygl?du
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 07.05.2020, zmiana z dnia 14.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie informacji o wyborze oferty na wykonanie us?ugi cateringowej do DDP "Zacisze"
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 14.05.2020, zmiana z dnia 15.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie nowego zamwienia: Miejsko Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Barcinie zaprasza do z?o?enia oferty na zadanie: Dobrowolne, grupowe ubezpieczenie na ?ycie i zdrowie dla pracownikw Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie oraz ich wsp?ma??onkw, pe?noletnich dzieci i partnerw ?yciowych.
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 15.05.2020, zmiana z dnia 22.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zawiadomienia o uniewa?nieniu post?powania na zakup produktw ?ywno?ciowych dla DDP Zacisze w Barcinie
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 22.05.2020, zmiana z dnia 05.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie informacji o wyborze oferty dot.: Dobrowolne, grupowe ubezpieczenie na ?ycie i zdrowie dla pracownikw Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Barcinie oraz ich wsp?ma??onkw, pe?noletnich dzieci i partnerw ?yciowych.
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 05.06.2020, zmiana z dnia 13.07.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zaproszenia do z?o?enia oferty
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 13.07.2020, zmiana z dnia 05.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie informacji o wyborze oferty
 • Zamwienia publiczne (z dnia: 05.08.2020, zmiana z dnia 14.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania
 • O?wiadczenie maj?tkowe za 2019 rok (z dnia: 14.08.2020, zmiana z dnia 15.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania znaków
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 14.08.2020, zmiana z dnia 17.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania znaków
 • Dobry Start (z dnia: 17.08.2020, zmiana z dnia 25.06.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  przeniesienie na nowych okres 2021 dobrego startu do zus
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 17.08.2020, zmiana z dnia 17.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania znaków
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 17.08.2020, zmiana z dnia 04.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zamówienia: Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin w 2021 roku”.
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 04.11.2020, zmiana z dnia 18.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zamówień publicznych 1. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r. 2.Przygotowanie ciepłych posiłków dla osób dorosłych - klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 18.11.2020, zmiana z dnia 18.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja wygladu
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 18.11.2020, zmiana z dnia 24.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie oferty na zadanie: \"Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego artykułów chemicznych i środków czystości\"
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 24.11.2020, zmiana z dnia 01.12.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie oferty na zadanie \"Zakup produktów żywnościowych dla Dziennego Domu Pobytu \"Zacisze\" w Barcinie\"
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 01.12.2020, zmiana z dnia 04.12.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zawiadomienia o wyborze oferty na: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin w 2021 roku”
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 04.12.2020, zmiana z dnia 17.12.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie informacji o wyborze oferty do zadania: „Przygotowanie ciepłych posiłków dla osób dorosłych - klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.”.
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 17.12.2020, zmiana z dnia 22.12.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie informacji o wyborze oferty do zadania „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r.”.


Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 17.12.2020
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 14.08.2020
Dokument oglądany razy: 4 875