bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

 • Sprawozdania roczne z dzia?alno?ci O?rodka (z dnia: 10.06.2015, zmiana z dnia 26.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja podstawy prawnej
 • Pomoc spo?eczna (z dnia: 26.10.2015, zmiana z dnia 08.09.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  uaktualnienie aktw prawnych
 • Sprawozdania roczne z dzia?alno?ci O?rodka (z dnia: 26.10.2015, zmiana z dnia 15.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Spr. roczne za 2015
 • Og?oszenia o wynikach naboru (z dnia: 28.12.2015, zmiana z dnia 25.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zamieszczenie protoko?u
 • Og?oszenia o wynikach naboru (z dnia: 25.01.2016, zmiana z dnia 29.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wynik naboru
 • Sprawozdania roczne z dzia?alno?ci O?rodka (z dnia: 15.06.2016, zmiana z dnia 01.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  uzupe?nienie o sprawozdanie za 2016 r.
 • Pomoc spo?eczna (z dnia: 08.09.2016, zmiana z dnia 17.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Pomoc spo?eczna (z dnia: 17.03.2017, zmiana z dnia 06.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Strona g?wna (z dnia: 17.03.2017, zmiana z dnia 08.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana adresu siedziby
 • Sprawozdania roczne z dzia?alno?ci O?rodka (z dnia: 01.06.2017, zmiana z dnia 27.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie sprawozdania rocznego za rok 2017
 • Strona g?wna (z dnia: 08.08.2017, zmiana z dnia 28.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja Dz. U. o dost?pie do informacji publicznej
 • Strona g?wna (z dnia: 28.12.2017, zmiana z dnia 31.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana godzin pracy
 • Og?oszenia o wynikach naboru (z dnia: 29.12.2017, zmiana z dnia 23.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zamieszczenie wyniku naboru z dnia 01.03.2018 r.
 • Pomoc spo?eczna (z dnia: 06.03.2018, zmiana z dnia 14.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja odno?nikw
 • Statut (z dnia: 07.03.2018, zmiana z dnia 03.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja statutu MGOPS w Barcinie
 • Og?oszenia o wynikach naboru (z dnia: 23.03.2018, zmiana z dnia 16.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Og?oszenie o wynikach naboru na stanowisko referenta z dnia 13.06.2018
 • Sprawozdania roczne z dzia?alno?ci O?rodka (z dnia: 27.04.2018, zmiana z dnia 10.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie bilansu, informacji dodatkowej, rachunku zyskw i start oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018
 • Zarz?dzenia, regulaminy, instrukcje (z dnia: 08.06.2018, zmiana z dnia 08.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  brak
 • Og?oszenia o wynikach naboru (z dnia: 16.07.2018, zmiana z dnia 19.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Og?oszenie naborw z dnia 18.06.2018r.
 • Og?oszenia o wynikach naboru (z dnia: 19.07.2018, zmiana z dnia 19.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja wyrwnania tekstu
 • Og?oszenia o wynikach naboru (z dnia: 19.07.2018, zmiana z dnia 02.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie informacji o wyniku naboru z dnia 12.09.2018 r. na stanowisko urz?dnicze G?wnej Ksi?gowej/G?wnego ksi?gowego ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie
 • Archiwum (z dnia: 03.08.2018, zmiana z dnia 13.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Archiwum
 • Strona g?wna (z dnia: 31.08.2018, zmiana z dnia 13.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie inspektora danych osobowych
 • Strona g?wna (z dnia: 13.09.2018, zmiana z dnia 19.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie dodatkowego numeru telefonu
 • Archiwum (z dnia: 13.09.2018, zmiana z dnia 30.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Archiwum


Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 13.09.2018
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 14.08.2020
Dokument oglądany razy: 4 877