bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

 • Og?oszenia o wynikach naboru (z dnia: 02.10.2018, zmiana z dnia 28.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku naboru z dnia 01.02.2019 r. na I stanowisko urz?dnicze - referenta w Miejsko - Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Barcinie
 • Pomoc spo?eczna (z dnia: 14.11.2018, zmiana z dnia 03.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja
 • Archiwum (z dnia: 30.11.2018, zmiana z dnia 21.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przeniesienie zapyta? do archiwum
 • Strona g?wna (z dnia: 19.12.2018, zmiana z dnia 17.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uaktualnienie obowi?zku informacyjnego
 • Archiwum (z dnia: 21.12.2018, zmiana z dnia 31.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie elementw do archiwum
 • Og?oszenia o wynikach naboru (z dnia: 28.02.2019, zmiana z dnia 14.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania
 • Statut (z dnia: 03.04.2019, zmiana z dnia 15.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania znaków
 • Pomoc spo?eczna (z dnia: 03.04.2019, zmiana z dnia 04.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja
 • Pomoc spo?eczna (z dnia: 04.04.2019, zmiana z dnia 14.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania
 • Sprawozdania roczne z dzia?alno?ci O?rodka (z dnia: 10.05.2019, zmiana z dnia 10.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Korekta 3 za??cznika za rok 2018
 • Sprawozdania roczne z dzia?alno?ci O?rodka (z dnia: 10.05.2019, zmiana z dnia 05.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie: Roczne sprawozdanie z dzia?alno?ci MGOPS w Barcinie za 2018 r.
 • Archiwum (z dnia: 31.05.2019, zmiana z dnia 14.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  uzupe?nienie archiwum
 • Sprawozdania roczne z dzia?alno?ci O?rodka (z dnia: 05.06.2019, zmiana z dnia 30.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie bilansu za rok 2019
 • Archiwum (z dnia: 14.06.2019, zmiana z dnia 19.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Strona g?wna (z dnia: 17.06.2019, zmiana z dnia 17.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja
 • Strona g?wna (z dnia: 17.06.2019, zmiana z dnia 23.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana inspektora danych osobowych
 • Archiwum (z dnia: 19.07.2019, zmiana z dnia 26.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przeniesienie do archiwum
 • Archiwum (z dnia: 26.09.2019, zmiana z dnia 12.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uzupe?nienie archiwum
 • Archiwum (z dnia: 12.11.2019, zmiana z dnia 13.07.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja archiwum
 • Strona g?wna (z dnia: 23.04.2020, zmiana z dnia 14.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja graficzna
 • Sprawozdania roczne z dzia?alno?ci O?rodka (z dnia: 30.04.2020, zmiana z dnia 16.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie rocznego sprawozdania z dzia?alno?ci MGOPS w Bracinie za 2019 r.
 • Sprawozdania roczne z dzia?alno?ci O?rodka (z dnia: 16.06.2020, zmiana z dnia 18.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana
 • Sprawozdania roczne z dzia?alno?ci O?rodka (z dnia: 18.06.2020, zmiana z dnia 14.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodownia
 • Archiwum (z dnia: 13.07.2020, zmiana z dnia 18.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania znaków
 • Strona g?wna (z dnia: 14.08.2020, zmiana z dnia 14.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja


Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 14.08.2020
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 14.08.2020
Dokument oglądany razy: 4 887