bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

 • Dodatki mieszkaniowe (z dnia: 17.08.2020, zmiana z dnia 17.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania znaków
 • Dodatki mieszkaniowe (z dnia: 17.08.2020, zmiana z dnia 17.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania znaków
 • Dodatki mieszkaniowe (z dnia: 17.08.2020, zmiana z dnia 17.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania znaków
 • Dodatki mieszkaniowe (z dnia: 17.08.2020, zmiana z dnia 25.06.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 01.07.2021
 • Ocena zasobów pomocy społecznej (z dnia: 15.10.2020, zmiana z dnia 18.05.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie OZPS za rok 2020
 • Dodatki mieszkaniowe (z dnia: 25.06.2021, zmiana z dnia 02.02.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja ortografii
 • Archiwum (z dnia: 26.10.2021, zmiana z dnia 16.03.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja archiwum
 • Archiwum (z dnia: 16.03.2022, zmiana z dnia 17.01.2023)
  powód wprowadzenia zmiany:
  przeniesienie do archiwum wszystkich ogłoszeń
 • Regulamin organizacyjny (z dnia: 31.01.2014, zmiana z dnia 31.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja tre?ci
 • Regulamin organizacyjny (z dnia: 31.01.2014, zmiana z dnia 31.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja tre?ci
 • Regulamin organizacyjny (z dnia: 31.01.2014, zmiana z dnia 13.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja odno?nikw
 • Regulamin organizacyjny (z dnia: 13.02.2014, zmiana z dnia 15.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zamieszczenie aktualnego regulaminu MGOPS w Barcinie
 • ?wiadczenia rodzinne (z dnia: 21.02.2014, zmiana z dnia 02.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja tre?ci
 • ?wiadczenia rodzinne (z dnia: 02.05.2014, zmiana z dnia 02.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja tre?ci
 • ?wiadczenia rodzinne (z dnia: 02.05.2014, zmiana z dnia 02.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja tre?ci
 • ?wiadczenia rodzinne (z dnia: 02.05.2014, zmiana z dnia 03.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja
 • Regulamin organizacyjny (z dnia: 15.02.2016, zmiana z dnia 07.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja regulaminu MGOPS
 • Regulamin organizacyjny (z dnia: 07.03.2018, zmiana z dnia 14.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja za??cznikw
 • Regulamin organizacyjny (z dnia: 14.11.2018, zmiana z dnia 03.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uaktualnienie zarz?dze? dotycz?cych regulaminu organizacyjnego w MGOPS w Barcinie
 • Regulamin organizacyjny (z dnia: 03.04.2019, zmiana z dnia 18.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarz?dzenia 14 / 2019
 • ?wiadczenia rodzinne (z dnia: 03.04.2019, zmiana z dnia 03.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja
 • ?wiadczenia rodzinne (z dnia: 03.04.2019, zmiana z dnia 14.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania
 • Obowi?zek informacyjny (z dnia: 17.06.2019, zmiana z dnia 14.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania
 • Regulamin organizacyjny (z dnia: 18.06.2019, zmiana z dnia 15.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania znaków
 • Obowiązek informacyjny (z dnia: 14.08.2020, zmiana z dnia 15.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania znaków


Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 14.08.2020
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 14.08.2020
Dokument oglądany razy: 4 862