bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

 • Świadczenia rodzinne (z dnia: 14.08.2020, zmiana z dnia 17.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja kodowania znaków
 • Obowiązek informacyjny (z dnia: 15.08.2020, zmiana z dnia 18.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja wyglądu strony
 • Regulamin organizacyjny (z dnia: 15.08.2020, zmiana z dnia 17.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania znaków
 • Status prawny jednostki (z dnia: 30.01.2014, zmiana z dnia 30.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja tre?ci
 • Status prawny jednostki (z dnia: 30.01.2014, zmiana z dnia 31.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja tre?ci
 • Dokumenty i informacje o jednostce (z dnia: 31.01.2014, zmiana z dnia 31.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja tre?ci
 • Dokumenty i informacje o jednostce (z dnia: 31.01.2014, zmiana z dnia 31.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja tre?ci
 • Status prawny jednostki (z dnia: 31.01.2014, zmiana z dnia 31.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja tre?ci
 • Status prawny jednostki (z dnia: 31.01.2014, zmiana z dnia 12.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja nag?wka
 • Organizacja prawna (z dnia: 12.02.2014, zmiana z dnia 25.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja nag?wka
 • Fundusz alimentacyjny (z dnia: 21.02.2014, zmiana z dnia 21.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja tre?ci
 • Fundusz alimentacyjny (z dnia: 21.02.2014, zmiana z dnia 21.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja tre?ci
 • Fundusz alimentacyjny (z dnia: 21.02.2014, zmiana z dnia 21.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja tre?ci
 • Fundusz alimentacyjny (z dnia: 21.02.2014, zmiana z dnia 14.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja podstawy prawnej - ustawy o post?powaniu egzekucyjnym w administracji
 • Organizacja prawna (z dnia: 25.02.2014, zmiana z dnia 11.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja tre?ci
 • Strategia (z dnia: 25.02.2014, zmiana z dnia 25.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja tre?ci
 • Strategia (z dnia: 25.02.2014, zmiana z dnia 25.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja tre?ci
 • Strategia (z dnia: 25.02.2014, zmiana z dnia 30.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie strategii na lata 2020 - 2027
 • Organizacja prawna (z dnia: 11.03.2014, zmiana z dnia 15.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania znaków
 • Fundusz alimentacyjny (z dnia: 14.04.2015, zmiana z dnia 04.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja pod obowi?zuj?ce akty prawne
 • O?wiadczenie maj?tkowe za 2014 rok (z dnia: 12.06.2015, zmiana z dnia 15.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania znaków
 • Fundusz alimentacyjny (z dnia: 04.07.2018, zmiana z dnia 03.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja
 • Fundusz alimentacyjny (z dnia: 03.04.2019, zmiana z dnia 28.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja danych
 • Fundusz alimentacyjny (z dnia: 28.02.2020, zmiana z dnia 17.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja kodowania znaków
 • Strategia (z dnia: 30.06.2020, zmiana z dnia 15.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja zmian kodowania


Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 30.06.2020
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 14.08.2020
Dokument oglądany razy: 4 863