bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Strategia

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych określa zakres działań w oparciu o potrzeby społeczne. Celem Strategii jest stworzenie warunków umożliwiających osobom i rodzinom pokonywanie trudnej sytuacji życiowej i doprowadzenie ich do usamodzielnienia się i pełnej integracji ze środowiskiem.

Niniejszy dokument zakłada osiągnięcie w.wym. celów poprzez określenie zadań, środków i metod realizacji w taki sposób, by doprowadzić do zaspakajania niezbędnych i uzasadnionych potrzeb mieszkańców gminy Barcin.

Strategia jest również dokumentem zmierzającym do ograniczania niekorzystnych zjawisk społecznych i stwarza warunki do poprawy funkcjonowania osób i rodzin wymagających wsparcia społecznego.Załączniki do pobrania:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Barcin na lata 2020-2027.pdf

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Barcin na lata 2008-2018.pdfOpublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 15.08.2020
Podpisał: Anna Pijarowska
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 1 682