bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Archiwum zarządzeń kierownika jednostki

Niniejsza podstrona zawiera usystematyzowany wykaz Zarządzeń, które zostały podjęte przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.


2019 r.


Zarządzenie nr 1/2019 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 2 stycznia 2019 roku - w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 2/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 10 stycznia 2019 roku - w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 3/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 18 stycznia 2019 roku - w sprawie: powołania Zespołu do spraw Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Barcinie

Zarządzenie nr 4/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 7 lutego 2019 roku - w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze referenda w MGOPPS w Barcinie

Zarządzenie nr 5/2019 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 6 marca 2019 roku - w sprawie: wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

Zarządzenie nr 6/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 14 marca 2019 roku - w sprawie: Przyjęcia Regulaminu Pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 7/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 14 marca 2019 roku - w sprawie: Ustalenia Regulaminu przeprowadzenia służby Przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 8/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 14 marca 2019 roku - w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 9/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 22 marca 2019 roku - w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 10/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 roku - w sprawie: Ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w 2019 roku.

Zarządzenie nr 11/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 roku - w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/2016 z dnia 04.05.2016 w sprawie zatwierdzenia instrukcji wewnętrznej kontroli finansowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 12/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 8 kwietnia 2019 roku - w sprawie: Przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia okresowych ocen pracowników w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

 - załącznik do zarządzenia 12/2019
 - załącznik nr 1
 - załącznik nr 2

Zarządzenie nr 14/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 10 czerwca 2019 roku - w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

 - Regulamin Organizacyjny MGOPS w Barcinie
 - załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Barcinie - Regulamin Organizacyjny Mieszkania Chronionego
- załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Barcinie - Regulamin Organizacyjny DDP "Zacisze"

- załącznik nr 3 - do Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Barcinie
- załącznik nr 1 - do Regulaminu Organizacyjnego DDP "Zacisze"
- załącznik nr 2 - do Regulaminu Organizacyjnego DDP "Zacisze"

Zarządzenie nr 15/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 10 czerwca 2019 roku - w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 17/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 1 lipca 2019 roku - w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt i instrukcji archiwalnej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

- załącznik nr 1 do zarządzenia 17/2019
  - załącznik nr 1 do Instrukcji kancelaryjnej
  - załącznik nr 2 do Instrukcji kancelaryjnej
- załącznik nr 2 do zarządzenia 17/2019
- załącznik nr 3 do zarządzenia 17/2019
  - załącznik nr 1
  - załącznik nr 2
  - załącznik nr 3
  - załącznik nr 4
  - załącznik nr 5
  - załącznik nr 6

Zarządzenie nr 18/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 14 listopada 2019 roku - w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 6 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 14.03.2019 r. w sprawie Regulaminu Pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.

Zarządzenie nr 19/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 21 listopada 2019 roku - w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 20/2019 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 28 listopada 2019 roku - w sprawie: Ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko  - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w 2019 roku


2018 r.


Zarządzenie nr 1/ 2018 - w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 2/2018 - w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego do zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 3/2018 - w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze informatyka w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 4/2018 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 5/2018 - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 6/2018 - w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 7/2018 - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 8/2018 - w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzanie procedury naboru na 2 stanowiska urzędnicze referenta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 9/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 10/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie - w sprawie powołania komisji przetargowej do przetargu na "Wykonanie usługi cateringowej" do Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Zarządzenie nr 11/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie - w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 12/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2018 z dnia 09.05.2018 w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 13/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie - w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt

Zarządzenie nr 14/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie - w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 15/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie - w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na 4 stanowiska w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Dzienny Dom Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Zarządzenie nr 16/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie - w sprawie zatwierdzenia instrukcji wewnętrznej kontroli finansowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 17/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie - w sprawie Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 18/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2018 Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 19/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2018 z dnia 09.05.2018 w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 20/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 24.08.2018 - w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2018

Zarządzenie nr 21/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 5/2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu Pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Barcinie

Zarządzenie nr 22/2018 - Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w 2018 roku


2017


Zarzadzenie Nr 1/2017 Z-cy Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.


2015


Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.


2014


Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia 24 grudnia 2014 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 15.08.2020
Podpisał: Maciej Gawro?ski
Dokument z dnia: 12.03.2020
Dokument oglądany razy: 461