bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Świadczenia wychowawcze


Świadczenia wychowawcze
Program rządowy RODZINA 500 PLUS

1. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka.
2. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 - tego roku życia (niezależnie od dochodu). W przypadku urodzenia dziecka w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.
3. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu otrzymują także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, a od 1 lipca 2019 r. placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
4. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 lipca 2019 r. aż do 31 maja 2021 r.
5. Wniosek o świadczenie można złożyć osobiście od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową) lub złożyć od 1 lipca 2019 r. przez internet PUE ZUS, oraz poprzez bankowość elektroniczną.
6. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówkę.
7. Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.
8. W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek trzeba będzie złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną. Nowy termin wnioskowania będzie dotyczyć dzieci urodzonych po 1 lipca 2019 r.
9. W przypadku zgonu rodzica pobierającego świadczenie wychowawcze jeżeli drugi rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica świadczenia wypłaca się od daty zgonu nie wcześniej niż od miejsca następującego po zaprzestaniu wypłaty świadczeń.
10. Wypłata świadczeń odbywać się będzie w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
- Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
- Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
- Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
- Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
- Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924)Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 17.08.2020
Podpisał: Mirela Przekwas
Dokument z dnia: 17.03.2016
Dokument oglądany razy: 1 849