bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.05.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie informacji o naborze na stanowisko fizjoterapeuty

Nabory

Ogłoszenie nr 1 z dnia 08.04.2021 r.

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla osób chętnych – mieszkańców do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021” Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Informacja

Klauzula informacyjna

Karta zgłoszenia do programu - pdf

Karta zgłoszenia do programu - docx


Ogłoszenie nr 1 z dnia 09.07.2020 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza stały nabór na kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Opiekun nabór

Oświadczenie

Klauzula informacyjna


Ogłoszenie nr 1 z dnia 26.02.2020 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej.

Asystent nabór

Klauzula informacyjna


Ogłoszenie nr 2 z dnia 26.02.2020 r.

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla osób chętnych – mieszkańców do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020” Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Informacja

Klauzula informacyjna

Karta zgłoszenia do programu - pdf

Karta zgłoszenia do programu - docx


Ogłoszenie nr 1 z dnia 01.02.2019 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza nabór na stanowisko referenta w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie - nabór dotyczy I stanowiska urzędniczego

Załącznik

Kwestionariusz osobowy


Ogłoszenie nr 1 z dnia 12.09.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównej Księgowej/Głównego księgowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie

Załącznik.

Kwestionariusz osobowy.


Ogłoszenie nr 3 z dnia 18.06.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza nabór na stanowisko pracownika kulturalno - oświatowego w Dziennym Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie.

Załącznik.


Ogłoszenie nr 2 z dnia 18.06.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego - opiekun w Dziennym Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie.

Załącznik.


Ogłoszenie nr 1 z dnia 18.06.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuty w Dziennym Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie.

Załącznik.


Ogłoszenie nr 2 z dnia 13.06.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza nabór na stanowisko referenta w MGOPS w Barcinie.

Załącznik.


Ogłoszenie nr 1 z dnia 13.06.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza nabór na stanowisko referenta w MGOPS w Barcinie.

Załącznik.


Ogłoszenie z dnia 01.03.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza nabór na stanowisko informatyka w MGOPS w Barcinie.

Załącznik.


Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza nabór na stanowisko referenta MGOPS w Barcinie.

Załącznik.


Ogłoszenie z dnia 20.01.2017 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuty MGOPS w Barcinie.

Załączniki:
« Ogłoszenie o naborze.pgf

« Oświadczenie.pdf

« Kwestionariusz osobowy.pdf


Ogłoszenie z dnia 03.12.2015 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw w Barcinie ogłasza nabór na stanowisko referenta w MGOPS w Barcinie.

Załączniki:
» Ogłoszenie o naborze.pdf

« Oswiadczenie.pdf

» Kwestionariusz osobowy.pdf


Ogłoszenie z dnia 17.10.2014 r.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuty w MGOPS w Barcinie.

Załączniki:
» Ogłoszenie o naborze.pdf

» Oświadczenie.doc

» Kwestionariusz osobowy.docOpublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 06.05.2021
Podpisał: Mirela Przekwas
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 12 154