bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.01.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie zawiadomienia o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 1 z dnia 11.01.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.”

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertachOpublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 20.01.2022
Podpisał: Tomasz Wrzesiśnki
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 24 481