bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zarządzenie Kierownika Jednostki

Niniejsza podstrona zawiera usystematyzowany wykaz Zarządzeń, które zostały podjęte przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie


2022 r.


Zarządzenie nr 2/2022 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie:Ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Dziennym Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie


2021 r.


Zarządzenie nr 1/2021 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie: regulaminu wyboru przedstawiciela do reprezentowania pracowników przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz zarządzenia wyborów przedstawiciela w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 2/2021 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 26 luty 2021 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 20/2020 dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 21 października 2020 roku, o czasowym zawieszeniu działalności Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Zarządzenie nr 3/2021 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł, do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych".

Zarządzenie nr 4/2021 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Dziennym Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie.

Zarządzenie nr 5/2021 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie: czasowego zawieszenia działalności Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Zarządzenie nr 6/2021 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 7/2021 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników MGOPS w Barcinie przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę w 2021 roku

Zarządzenie nr 8/2021 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 5/2021 dyrektora MGOPS w Barcinie z dnia 22 marca 2021 o czasowym zawieszeniu działalności Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Zarządzenie nr 9/2021 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 30 maja 2021 r. w sprawie: przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia okresowych ocen pracowników socjalnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie.

- Załącznik do zarządenia nr 9/2021

Zarządzenie nr 10/2021 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 01 czerwca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia realizacji usług asystenta w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.

Zarządzenie nr 11/2021 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw opracowania gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022 - 2024 dla Gminy Barcin.

Zarządzenie nr 13/2021 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie: Wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie nr 14/2021 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę w 2022 roku


2020 r.


Zarządzenie nr 1/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania w MGOPS w Barcinie

Zarządzenie nr 2/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia tekstu jednolitego do Zasad (polityki) rachunkowości w MGOPS w Barcinie

Zarządzenie nr 3/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia realizacji usług asystenta w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Zarządzenie nr 4/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 5/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie nr 6/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie: czasowego zawieszenia działalności Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Zarządzenie nr 7/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie: czasowego zawieszenia działalności Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Zarządzenie nr 8/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie: czasowego zawieszenia działalności Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Zarządzenie nr 9/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie: czasowego zawieszenia działalności Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Zarządzenie nr 10/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie: czasowego zawieszenia działalności Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Zarządzenie nr 11/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad organizacji pobytu uczestników w Dziennym Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie oraz procedury bezpieczeństwa na terenie Ośrodka w okresie pandemii COVID-19 oraz w przypadku zachorowania na COVID-19

Załącznik 1: Oświadczenie uczestnika

Załącznik 2: Deklaracja uczestnika

Załącznik 3: Jak skutecznie myć ręce?

Załącznik 4: Jak skutecznie dezynfekować ręce?

Załącznik 5: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?

Załącznik 6: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice?

Załącznik 7: Rejestr DDP Zacisze w Barcinie wraz z rejestrem pomiaru temperatury ciała

Zarządzenie nr 13/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Dziennym Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Zarządzenie nr 14/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Barcinie

Zarządzenie nr 15/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę w 2020 roku

Zarządzenie nr 16/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie: określenia zasad ewidencji księgowej grantu na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonych dużym ryzykiem zachorowania

Zarządzenie nr 17/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad (polityki)rachunkowości w MGOPS w Barcinie

Zarządzenie nr 18/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników MGOPS w Barcinie

Zarządzenie nr 20/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 21 października 2020 r. w sprawie: czasowego zawieszenia działalności Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Zarządzenie nr 23/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 24/2020 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 04 listopada 2020 r. w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w BarcinieOpublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 25.01.2022
Podpisał: Tomasz Wrzesiński
Dokument z dnia: 18.12.2014
Dokument oglądany razy: 2 188