bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 1 z dnia 11.01.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.”

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty oraz czynności unieważnienia postępowania

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowaniaOpublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 25.02.2022
Podpisał: Tomasz Wrzesiśnki
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 27 961