bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Infomacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

STRONA ARCHIWALNA - NAJNOWSZA WERSJA POD ADRESEM www.mgops.bip.barcin.pl/megabip1/


Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej w Barcinie, zawiera informacje publiczne dotyczÄ…ce statusu prawnego jednostki, jej organizacji oraz dziaÅ‚alnoÅ›ci i kompetencji.

Informacje publiczne zostały zamieszczone w odpowiednich grupach tematycznych.MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE
ul. Mogileńska 3
88-190 Barcin
 

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Żniński

Nr telefonu : +48 52 383 34 45
Nr telefonu 2: + 48 52 551 03 80
Nr faxu : +48 52 383 34 45
 
ePUAP: /mgopsbarcin/SkrytkaESP
Adres e-mail: mgops.barcin@admin.com.pl

Inspektor Danych Osobowych: Katarzyna Henzler

Adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

NIP: 562-15-72-439
REGON: 092505062

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7:00 - 15:00

Wtorek 7:00 - 16:30

Åšroda 7:00 - 15:00

Czwartek 7:00 - 15:00

PiÄ…tek 7:00 - 13:30


» Dyrektor Miejsko-Gminnego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej w Barcinie – Dorota DokÅ‚adna


Aktualności

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”

03.03.2022

Miejsko – Gminny OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w Barcinie ogÅ‚asza start programu: „Asystent osobisty osoby niepeÅ‚nosprawnej - edycja 2022”. Program finansowany jest ze Å›rodków Funduszu SolidarnoÅ›ciowego. Wartość dofinansowania w Gminie Barcin wyniesie 382.603,50 zÅ‚, caÅ‚kowita wartość zadania 507 752 078 zÅ‚.

Informacja odnośnie wypłat 500 + w miesiącu Grudzień

15.12.2021

Miejsko – Gminny OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w Barcinie informuje, że wypÅ‚ata Å›wiadczenia wychowawczego (500+) w miesiÄ…cu grudniu 2021 r. nastÄ…pi NIEZWŁOCZNIE po otrzymaniu Å›rodków z budżetu paÅ„stwa na realizacjÄ™ ww. Å›wiadczenia. Przelewy bÄ™dÄ… sporzÄ…dzone w terminie do Å›wiÄ…t Bożego Narodzenia.

Informacja odnośnie 24.12.2021 roku

13.12.2021

Zgodnie z zarzÄ…dzeniem nr 7/2021 Dyrektora Miejsko - Gminnego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej w Barcinie z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników MGOPS w Barcinie przysÅ‚ugujÄ…cych w zamian za Å›wiÄ™ta przypadajÄ…ce w sobotÄ™ w 2021, MGOPS w Barcinie w dniu 24 grudnia 2021 (tj. PiÄ…tek) bÄ™dzie nieczynny.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”

08.07.2021

Miejsko – Gminny OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w Barcinie ogÅ‚asza start programu:

„Asystent osobisty osoby niepeÅ‚nosprawnej - edycja 2021”
Program finansowany jest ze Å›rodków Funduszu SolidarnoÅ›ciowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepeÅ‚nosprawnej” dedykowany jest osobom niepeÅ‚nosprawnym posiadajÄ…cym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci. ......Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 17.01.2023
Podpisał: Anna Pijarowska
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 173 057