bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.12.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana godzin pracy

Witamy na stronie Biuletynu Infomacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie
Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie, zawiera informacje publiczne dotyczące statusu prawnego jednostki, jej organizacji oraz działalności i kompetencji.

Informacje publiczne zostały zamieszczone w odpowiednich grupach tematycznych.MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE
ul. Mogileńska 3
88-190 Barcin
 

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: żniński

Nr telefonu : +48 52 383 34 45
Nr faxu : +48 52 383 34 45
 
Adres e-mail: mgops.barcin@admin.com.pl

NIP: 562-15-72-439
REGON: 092505062

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00


» Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie – Dorota DokładnaZgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) każda instytucja publiczna posiada obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Aktualności

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”

03.03.2022

Miejsko – Gminny OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w Barcinie ogÅ‚asza start programu: „Asystent osobisty osoby niepeÅ‚nosprawnej - edycja 2022”. Program finansowany jest ze Å›rodków Funduszu SolidarnoÅ›ciowego. Wartość dofinansowania w Gminie Barcin wyniesie 382.603,50 zÅ‚, caÅ‚kowita wartość zadania 507 752 078 zÅ‚.

Informacja odnośnie wypłat 500 + w miesiącu Grudzień

15.12.2021

Miejsko – Gminny OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w Barcinie informuje, że wypÅ‚ata Å›wiadczenia wychowawczego (500+) w miesiÄ…cu grudniu 2021 r. nastÄ…pi NIEZWŁOCZNIE po otrzymaniu Å›rodków z budżetu paÅ„stwa na realizacjÄ™ ww. Å›wiadczenia. Przelewy bÄ™dÄ… sporzÄ…dzone w terminie do Å›wiÄ…t Bożego Narodzenia.

Informacja odnośnie 24.12.2021 roku

13.12.2021

Zgodnie z zarzÄ…dzeniem nr 7/2021 Dyrektora Miejsko - Gminnego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej w Barcinie z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników MGOPS w Barcinie przysÅ‚ugujÄ…cych w zamian za Å›wiÄ™ta przypadajÄ…ce w sobotÄ™ w 2021, MGOPS w Barcinie w dniu 24 grudnia 2021 (tj. PiÄ…tek) bÄ™dzie nieczynny.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”

08.07.2021

Miejsko – Gminny OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w Barcinie ogÅ‚asza start programu:

„Asystent osobisty osoby niepeÅ‚nosprawnej - edycja 2021”
Program finansowany jest ze Å›rodków Funduszu SolidarnoÅ›ciowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepeÅ‚nosprawnej” dedykowany jest osobom niepeÅ‚nosprawnym posiadajÄ…cym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci. ......Opublikował: Mirela Przekwas
Publikacja dnia: 28.12.2017
Podpisał: Anna Pijarowska
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 71 020