bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.02.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie informacji o nowym adresie BIP jeśli osoba łączy się ze starym linkiem przez wyszukiwarkę

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 1 z dnia 11.01.2022 r.

PostÄ™powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeÅ›nia 2019 r. - Prawo zamówieÅ„ publicznych „Åšwiadczenie specjalistycznych usÅ‚ug opiekuÅ„czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.”

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty oraz czynności unieważnienia postępowania

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowaniaOpublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 25.02.2022
Podpisał: Tomasz WrzesiÅ›nki
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 28 575