bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Harmonogram wypłat świadczeń

Strona archiwalna, najnowsze informacje na stronie www.mgops.bip.barcin.pl/megabip1/

Informujemy, że wypłata świadczeń, w tym:

  • dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
  • prace spoÅ‚ecznie użyteczne,
  • ewentualne spÅ‚aty zasiÅ‚ków,
  • zasiÅ‚ki staÅ‚e, okresowe, specjalne i celowe,
  • zasiÅ‚ki rodzinne,
  • Å›wiadczenia wychowawcze,
  • fundusz alimentacyjny

realizowana będzie zgodnie z zamieszczanym poniżej, aktualnym na dany okres, harmonogramem wypłaty świadczeń.

Do pobrania:

2022 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - styczeÅ„ - marzec 2021 r.

2021 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - październik - grudzieÅ„ 2021 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - lipiec - wrzesieÅ„ 2021 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - kwiecieÅ„ - czerwiec 2021 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - styczeÅ„ - marzec 2021 r.

2020 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - październik - grudzieÅ„ 2020 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - lipiec - wrzesieÅ„ 2020 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - kwiecieÅ„ - czerwiec 2020 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - styczeÅ„ - marzec 2020 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ w kasie - styczeÅ„ - marzec 2020 r.

2019 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - październik - grudzieÅ„ 2019 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ w kasie - październik - grudzieÅ„ 2019 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - lipiec - wrzesieÅ„ 2019 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ w kasie - lipiec - wrzesieÅ„ 2019 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - kwiecieÅ„ - czerwiec 2019 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ w kasie - kwiecieÅ„ - czerwiec 2019 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - styczeÅ„ - marzec 2019 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ w kasie - styczeÅ„ - marzec 2019 r.

2018 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - październik - grudzieÅ„ 2018 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ w kasie - październik - grudzieÅ„ 2018 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - lipiec - wrzesieÅ„ 2018 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ w kasie - lipiec - wrzesieÅ„ 2018 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - kwiecieÅ„ - czerwiec 2018 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ w kasie - kwiecieÅ„ - czerwiec 2018 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - styczeÅ„ - marzec 2018 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ w kasie - styczeÅ„ - marzec 2018 r.

2017 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - październik - grudzieÅ„ 2017 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ w kasie - październik - grudzieÅ„ 2017 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - lipiec - wrzesieÅ„ 2017 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ w kasie - lipiec - wrzesieÅ„ 2017 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - kwiecieÅ„ - czerwiec 2017 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ w kasie - kwiecieÅ„ - czerwiec 2017 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ na konta bankowe - styczeÅ„ - marzec 2017 r.

« Harmonogram wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ w kasie - styczeÅ„ - marzec 2017 r.
Opublikował: Maciej Gawro?ski
Publikacja dnia: 08.04.2022
Podpisał: Mirela Przekwas
Dokument z dnia: 21.02.2014
Dokument oglądany razy: 51 043