Akty prawa miejscowego

Niniejsza podstrona zawiera usystematyzowany wykaz aktów prawa miejscowego - uchwał, które zostały podjęte przez Radę Miejską w Barcinie, w zakresie realizacji zadań statutowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.

Odnośniki:
Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Barcin na lata 2019-2025

Uchwała Nr XVI/161/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/161/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 kwietnia 2019
w sprawie: Określenia zakresu, kosztów i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z uwagi na wiek, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę


Uchwała Nr XIX/206/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barcin na lata 2020 - 2027


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 02.02.2022, 08:29
Dokument oglądany razy: 580
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 02.02.2022