Zarządzenia Kierownika Jednostki

Niniejsza podstrona zawiera usystematyzowany wykaz Zarządzeń, które zostały podjęte przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie


2024 r.


Zarządzenie nr 3/2024 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji i uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie ze środków Funduszu Solidarnościowego

Zarządzenie nr 2/2024 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego do Zasad (polityki) rachunkowości w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 1/2024 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 1 luty 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usługi "Opieka na odległość"- przez MGOPS w Barcinie


2023 r.


Zarządzenie nr 11/2023 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę w 2024 roku

Zarządzenie nr 9/2023 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę w 2023 roku

Zarządzenie nr 8/2023 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy MGOPS w Barcinie

Zarządzenie nr 6/2023 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie: Powołania Zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barcin na lata 2020-2027

Zarządzenie nr 5/2023 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 4/2023 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodu służbowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 3/2023 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie: Ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Dziennym Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Zarządzenie nr 2/2023 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 17 Lutego 2023 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 1/2023 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu świadczenia usługi "Opieka na odległość"- przez MGOPS w Barcinie

2022 r.


Zarządzenie nr 8/2022 - Z-cy Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie czasu pracy pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 7/2022 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodu służbowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

Zarządzenie nr 5/2022 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu świadczenia usługi "Opieka na odległość - przez MGOPS w Barcinie

Zarządzenie nr 2/2022 - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie: Ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Dziennym Domu Pobytu "Zacisze" w BarcinieOpublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 10.05.2024, 23:45
Dokument oglądany razy: 120
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 12.10.2023