Archiwum

Ob??oszenie nr 1 z dnia 03.03.2022 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie og??asza nab??r na stanowisko asystenta osobistego osoby niepe??nosprawnej.

Asystent nab??r

Klauzula informacyjna - MGOPS

Klauzula infromacyjna - MRiPS


Og??oszenie nr 2 z dnia 03.03.2022 r.

Miejsko â??Gminny O??rodek Pomocy Spo??ecznej og??asza nab??r dla os??b chÄ?tnych â?? mieszka??c??w do wziÄ?cia udzia??u w Programie: â?žAsystent osobisty osoby niepe??nosprawnej" - edycja 2022. Program finansowany jest ze ??rodk??w Funduszu Solidarno??ciowego.

Informacja

Klauzula informacyjna - MGOPS

Karta zg??oszenia do programu


Og??oszenie nr 1 z dnia 15.09.2021 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie og??asza nab??r na stanowisko fizjoterapeuty w MGOPS w Barcinie.

Informacja z za??Ä?cznikami


Og??oszenie nr 1 z dnia 08.04.2021 r.

Miejsko â??Gminny O??rodek Pomocy Spo??ecznej og??asza nab??r dla os??b chÄ?tnych â?? mieszka??c??w do wziÄ?cia udzia??u w Programie: â?žAsystent osobisty osoby niepe??nosprawnej - edycja 2021â? Program finansowany jest ze ??rodk??w Funduszu Solidarno??ciowego.

Informacja

Klauzula informacyjna

Karta zg??oszenia do programu - pdf

Karta zg??oszenia do programu - docx


Og??oszenie nr 1 z dnia 26.02.2020 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie og??asza nab??r na stanowisko asystenta osoby niepe??nosprawnej.

Asystent nab??r

Klauzula informacyjna


Og??oszenie nr 2 z dnia 26.02.2020 r.

Miejsko â??Gminny O??rodek Pomocy Spo??ecznej og??asza nab??r dla os??b chÄ?tnych â?? mieszka??c??w do wziÄ?cia udzia??u w Programie: â?žAsystent osobisty osoby niepe??nosprawnej - edycja 2019-2020â? Program finansowany jest ze ??rodk??w Funduszu Solidarno??ciowego.

Informacja

Klauzula informacyjna

Karta zg??oszenia do programu - pdf

Karta zg??oszenia do programu - docx


Og??oszenie nr 1 z dnia 01.02.2019 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie og??asza nab??r na stanowisko referenta w Miejsko - Gminnym O??rodku Pomocy Spo??ecznej w Barcinie - nab??r dotyczy I stanowiska urzÄ?dniczego

Za??Ä?cznik

Kwestionariusz osobowy


Og??oszenie nr 1 z dnia 12.09.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie og??asza nab??r na wolne stanowisko urzÄ?dnicze G????wnej KsiÄ?gowej/G????wnego ksiÄ?gowego ?šrodowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie

Za??Ä?cznik.

Kwestionariusz osobowy.


Og??oszenie nr 3 z dnia 18.06.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie og??asza nab??r na stanowisko pracownika kulturalno - o??wiatowego w Dziennym Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie.

Za??Ä?cznik.


Og??oszenie nr 2 z dnia 18.06.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie og??asza nab??r na stanowisko terapeuty zajÄ?ciowego - opiekun w Dziennym Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie.

Za??Ä?cznik.


Og??oszenie nr 1 z dnia 18.06.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie og??asza nab??r na stanowisko fizjoterapeuty w Dziennym Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie.

Za??Ä?cznik.


Og??oszenie nr 2 z dnia 13.06.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie og??asza nab??r na stanowisko referenta w MGOPS w Barcinie.

Za??Ä?cznik.


Og??oszenie nr 1 z dnia 13.06.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie og??asza nab??r na stanowisko referenta w MGOPS w Barcinie.

Za??Ä?cznik.


Og??oszenie z dnia 01.03.2018 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie og??asza nab??r na stanowisko informatyka w MGOPS w Barcinie.

Za??Ä?cznik.


Og??oszenie z dnia 30.11.2017 r.

Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie og??asza nab??r na stanowisko referenta MGOPS w Barcinie.

Za??Ä?cznik.


Og??oszenie z dnia 20.01.2017 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie og??asza nab??r na stanowisko fizjoterapeuty MGOPS w Barcinie.

Za??Ä?czniki:
Â? Og??oszenie o naborze.pgf

Â? O??wiadczenie.pdf

Â? Kwestionariusz osobowy.pdf


Og??oszenie z dnia 03.12.2015 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznejw w Barcinie og??asza nab??r na stanowisko referenta w MGOPS w Barcinie.

Za??Ä?czniki:
Â? Og??oszenie o naborze.pdf

Â? Oswiadczenie.pdf

Â? Kwestionariusz osobowy.pdf


Og??oszenie z dnia 17.10.2014 r.

Dyrektor Miejsko-Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie og??asza nab??r na stanowisko fizjoterapeuty w MGOPS w Barcinie.

Za??Ä?czniki:
Â? Og??oszenie o naborze.pdf

Â? O??wiadczenie.doc

Â? Kwestionariusz osobowy.doc


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 17.02.2023, 09:37
Dokument oglądany razy: 491
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 17.02.2023