Archiwum

Archiwum zamówień publicznych:

Ogłoszenie nr 1 z dnia 16.01.2023 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi."

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie nr 1 z dnia 22.12.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi."strong>

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja uzupełniająca z czynności otwarcia ofert

Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych

Załącznik nr 1 do wezwania do złożenia ofert dodatkowych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 1 z dnia 11.01.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi."

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty oraz czynności unieważnienia postępowania

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 3 z dnia 08.12.2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r."

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków i niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 do SWZ- oświadcznie o wspólnym ubieganiu się o zamówienie

Załącznik nr 4 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz osób

Załącznik nr 6 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik nr 7 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 do SWZ - obowiązek informacyjny

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie nr 2 z dnia 18.11.2021 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Przygotowywanie ciepłych posiłków dla osób dorosłych - klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.".

Zaproszenie do złożenia oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie nr 1 z dnia 04.11.2021 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin w 2022 roku".

Zaproszenie do złożenia oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Dobrowolne, grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie dla pracowników MGOPS w Barcinie oraz ich współmałżonków, pełnoletnich dzieci i partnerów życiowych".

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik do oferty

Struktura zatrudnionych pracowników

Informacja o wyborze oferty


Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie "Zakup produktów żywnościowych dla Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie".

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Zawiadomienie o unieważnieniu


Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie "Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego artykułów chemicznych i środków czystości".

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Informacja o wyborze


Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie "Przygotowanie ciepłych posiłkówdla osób dorosłych - klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.".

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Przedmiot zamówienia
3. Informacja o wyborze


Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r.".

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Przedmiot zamówienia
3. Informacja o wyborze


Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin w 2021 roku".

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie "Przygotowywanie ciepłych posiłkówdla osób dorosłych - klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w okresie 01.09.2020 r. - 31.12.2020 r."

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Informacja o wyborze oferty


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie: "Dobrowolne, grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie oraz ich współmałżonków, pełnoletnich dzieci i partnerów życiowych".

1. Zaproszenie

2. Informacja o wyborze oferty.


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Wykonanie usługi cateringowej do Dziennego Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie.

1. Zaproszenie

2. Informacja

3. Informacja o wyborze oferty


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zakup produktów żywnościowych dla Dziennego Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie.

1. Zaproszenie

2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Świadczenie usług tymczasowego schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy Barcin"

1. Zaproszenie
2. Zawiadomienie o wyborze oferty


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Przygotowanie oraz wydawanie ciepłych posiłkówdla osób dorosłych - klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w lokalu oferenta mieszczącym się na terenie miasta Barcin w okresie 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r."

1. Zaproszenie
2. Zawiadomienie o wyborze oferty


Zawiadomienie o wyborze oferty na: "Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na "Dobrowolne, grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie oraz ich współmałżonków, pełnoletnich dzieci i partnerów życiowych."

1. Zawiadomienie


Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na "Dobrowolne, grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie oraz ich współmałżonków, pełnoletnich dzieci i partnerów życiowych".

1. Zaproszenie
2. Załącznik nr 1 - Przedmiot zamówienia - ubezpieczenia 2019 r.
3. Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 1b - Struktura ubezpieczonych
5. Załącznik nr 2 - Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowne
6. Załącznik nr 3 - Oferta


Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Barcin w 2019 roku".

Zawiadomienie o wyborze oferty na: "Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na śwwiadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Barcin w 2019 roku."

1. Zawiadomienie


Zawiadomienie o wyborze oferty na: "Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r."

1. Zawiadomienie


Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Barcin w 2019 roku".

1. Ogłoszenie
2. Formularz oferty
3. Załącznik nr 2a -UMOWA
4. Załącznik nr 2b -UMOWA


Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r."

1. Ogłoszenie
2. Wzór oferty


Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.: "Remont pokrycia dachowego budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Mogileńskiej 3 w Barcinie" z dnia 13.09.2018 r.

1. Zawiadomienie


Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Remont pokrycia dachowego budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Mogileńskiej 3 w Barcinie" z dnia 13.09.2018 r.

1. Zaproszenie
2. Rys poglądowy dachu - Załącznik nr 1
3. Wzór umowy - Załącznik nr 2
4. Druk oferty - Załącznik nr 3


Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie 01.09.2018 r. - 31.12.2018 r." z dnia 13.08.2018r. - Zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty


Zapytanie ofertowe na Wykonanie usługi cateringowej do Dziennego Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie z dnia 27.07.2018r. - Zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu klauzul Społecznych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 27.07.2018r. - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 1 z dnia 24.07.2018r. - Wykonanie usługi cateringowej do Dziennego Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie niepodleganiu wykluczeniu

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

- Załącznik nr 6 - Wzór umowy

- Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO


Protokół z zamówienia publicznego z dnia 25.07.2018r. - Protokół z zamówienia publicznego

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.07.2018r. - Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 1 z dnia 16.07.2018r. - Wykonanie usługi dostawy produktów do Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie niepodleganiu wykluczeniu

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

- Załącznik nr 6 - Wzór umowy

- Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

- Załącznik nr 8 - Wykaz produktów - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 24.07.2018r. - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o odrzuceniu ofert z dnia 24.07.2018r. - Informacja o odrzuceniu ofert

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.07.2017r. - Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 1 z dnia 12.07.2018r. - Wykonanie usługi cateringowej do Dziennego Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie niepodleganiu wykluczeniu

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

- Załącznik nr 6 - Wzór umowy

- Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO


Ogłoszenie nr 1 z dnia 09.07.2018r. - Zamówienie na dostawę wyposażenia Dziennego Domu Pobytu "Zacisze" w Barcinie.


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 22.11.2023, 19:36
Dokument oglądany razy: 382
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 30.03.2022