Dodatek - inne źródła ciepła

21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem, w tym peletem węglowym zawierającym minimum 85% węgla, otrzymują dopłatę na podstawie wniosku o dodatek węglowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych, w tym szpitali, szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury, placówek opiekuńczych, itp. Na podstawie wniosku podmioty te mogę ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

Wysokość dodatków:

Pelet lub inny rodzaj biomasy: 3000 zł
Olej opałowy: 2000 zł
Drewno kawałkowe: 1000 zł
Gaz LPG: 500 zł

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.

Załączniki:

Klauzula informacyjna

Wniosek do pobrania

Więcej informacji


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 27.09.2022, 07:56
Dokument oglądany razy: 556
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 26.09.2022