Dodatek Węglowy

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy - podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać do MGOPS w Barcinie, ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin - pokój nr 1  oraz poprzez system ePUAP - wybierając:

1. Pismo do urzędu - stary wzór,
2. Wskazując jako odbiorcę: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie,
3. Dodając w załączniku wypełnioną i podpisaną klauzulę informacjyjną wraz z wnioskiem,
4. Załączone wnioski należy podpisać dodatkowo poprzez profil zaufany albo certyfikatem kwalifikowanym, a następnie wysłać przez system ePUAP

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Załączniki:

Klauzula informacyjna

Wniosek do pobrania

Pytania i odpowiedzi


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 18.08.2022, 11:28
Dokument oglądany razy: 1 310
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 18.08.2022