Instrukcja korzystania z BIP

1. Przeglądanie stron
W celu przeglądania podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie, należy wybrać z menu, znajdującego się w lewej części ekranu, odpowiedni dział. Menu główne publikatora składa się ze stron i podstron danej kategorii.
W dolnej części każdej strony, znajduje się metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji oraz osobie publikującej, liczbie odsłon dokumentu, a także odnośnik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Odsłony liczone są od pierwszej wersji dokumentu. Przeglądanie stron archiwalnych nie wpływa na licznik.


2. Strony systemowe
Serwis obok stron informacyjnych udostępnia rownież strony systemowe, które są obowiązkowym elementem każdego BIP, tj.:
Redakcja - wykaz redaktorów i administratorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów
Statystyki - graficzna ilustracja 10 najczęściej odwiedzanych stron/ podstron serwisu oraz zbiorcze zestawienie wszystkich zawartych na stronie dokumentów i ich wyświetleń
Instrukcja korzystania - to niniejszy dokument
Pozostałe informacje - zbiór informacji, na temat sposobu dostępu do danych publicznych nie zamieszczonych na podmiotowej stronie BIP


3. Moduł wyszukiwania
W celu przeszukania serwisu BIP, należy w oknie wyszukiwarki znajdującej się w górnej części strony, wpisać szukaną frazę i nacisnąć klawisz "enter". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.


4. Odnośnik do portalu BIP Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
W nagłówku strony, w górnej jej części, znajduje się logo BIP, będące odnośnikiem do portalu BIP, znajdującego się pod adresem http://www.bip.gov.pl


5. Rejestr stron usuniętych
każdy dokument, który musi został usunięty z BIP, automatycznie trafia do rejestru stron usuniętych wraz z adnotacją o powodzie usunięcia. Usunięty dokument może został przywrócony. Oznacza to, że dokument, który wcześniej znajdował się w rejestrze usuniętych, a teraz go tam nie ma, został przywrócony w miejsce, z którego wcześniej go usunięto. Z założenia, raz opublikowany na stronie BIP dokument nie może zostać usunięty trwale z serwisu.


6. Moduł konkursowy
Konkursy publikowane są na jednej stronie, jeden pod drugim, w kolejności chronologicznej odwrotnej (najnowsze na górze). każda zmiana treści opisu konkursu (w tym jego daty, nazwy, itp.) jest archiwizowana wraz z powodem wprowadzenia zmian. Także usunięte konkursy są archiwizowane wraz z powodem usunięcia. Konkursy usunięte oraz minione są dostępne w podmenu menu "konkursy". Konkurs miniony może mieć status "rozstrzygnięty" - o ile został rozstrzygnięty, nierozstrzygnięty (na razie, czyli czekający na rozstrzygnięcie) lub nierozstrzygnięty trwale (nie będzie rozstrzygany). Rozstrzygnięcie konkursu (w tym trwałe oznaczenie jako nierozstrzygnięty) zawsze jest opisane - w opisie powinny znaleść się informacje o zwycięzcy (zwycięzcach), powody nierozstrzygnięcia konkursu itp.


7. Moduł zamówień publicznych

Moduł zamówień publicznych został podzielony na cztery części:
Zamówienia publiczne podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
Zamówienia publiczne niepodlegające tej Ustawie
Zamówienia publiczne zakończone (rozstrzygnięte i nierozstrzygnięte)
Zamówienia publiczne usunięte (rejestr zamówień publicznych usuniętych)
każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian. W treści można umieszczać grafiki i pliki do pobrania. Pliki te NIE są archiwizowane w przypadku ich wymiany!
Zamówienia publiczne w każdej grupie wyświetlane są kolejno jeden pod drugim, w pakietach po 15 (stronicowane). Metryczka każdego zamówienia znajduje się na stronie konkretnego zamówienia.

Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 31.03.2022
Dokument oglądany razy: 933
Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 31.03.2022, 20:38
Wydruk ze strony: mgops.bip.barcin.pl/megabip1 z dnia: 21.07.2024 22:45:49
www.MegaBIP.pl