ObowiÄ?zek informacyjny

Ta strona została usunięta
Z powodu: UsuniÄ?cie z??ego za??Ä?cznika do podstrony

RealizujÄ?c obowiÄ?zek art. 13 ust. 1 i ust. 2 RozporzÄ?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os??b fizycznych w zwiÄ?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Og??lne RozporzÄ?dzenie o Ochronie Danych â?? zwanego dalej RODO), w za??Ä?czonych plikach zamieszczamy klauzule informacyjne dla klient??w MGOPS w Barcinie

Podpisał: Maciej Gawro??ski
Dokument z dnia: 07.04.2022
Dokument oglądany razy: 448
Opublikował: Maciej Gawro??ski
Publikacja dnia: 07.04.2022, 10:50
Wydruk ze strony: mgops.bip.barcin.pl/megabip1 z dnia: 21.07.2024 21:51:42
www.MegaBIP.pl