Realizowane zadania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie jest jednostką organizacyjną gminy, powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje o realizowanych celach i zadaniach zawarte zostały na podstronach działu: "Realizowane zadania", dostępnych z poziomu lewego menu.

Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 02.02.2022
Dokument oglądany razy: 1 359
Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 08.04.2022, 09:21
Wydruk ze strony: mgops.bip.barcin.pl/megabip1 z dnia: 21.07.2024 21:25:33
www.MegaBIP.pl