Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 1 z dnia 11.01.2024 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2024 r.”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty

Postępowanie nr 1 z dnia 21.12.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2024 r.”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 1 z dnia 08.12.2023 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie nr 1 z dnia 23.11.2023 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin w 2024 roku”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie nr 1 z dnia 22.11.2023 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Przygotowywanie ciepłych posiłków dla osób dorosłych – klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 04.01.2024
Dokument oglądany razy: 415
Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 25.01.2024, 19:50
Wydruk ze strony: mgops.bip.barcin.pl/megabip1 z dnia: 21.07.2024 20:55:08
www.MegaBIP.pl