Sprawozdania

Ta strona została usunięta
Z powodu: duplikat

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Ośrodki Pomocy Społecznej obowiązek przedkładania Radzie Miasta, corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka za rok poprzedni.

Niniejszy dział zawiera usystematyzowany wykaz sprawozdań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie, z podziałem na lata.

Szczegółowe informacje zawarte są na podstronach działu: "Sprawozdania", dostępnych z poziomu lewego menu.

Podpisał: Anna Zielińska
Dokument z dnia: 22.03.2022
Dokument oglądany razy: 199
Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 22.03.2022, 13:14
Wydruk ze strony: mgops.bip.barcin.pl/megabip1 z dnia: 21.07.2024 21:15:26
www.MegaBIP.pl