Dzienny Dom Pobytu

Dzienny Dom Pobytu "Zacisze" w Barcinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie, informuje
o rozpoczęciu naboru uczestników
Dziennego Domu Pobytu.

Dzienny Dom Pobytu dysponuje miejscami dla 30 uczestników, mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60 rok życia, mających trudności w zaspokojeniu potrzeb życiowych.

Działalność placówki zapewni uczestnikom opiekę, dobre towarzystwo i rozrywkę w godzinach od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku poza dniami wolnymi od pracy. Przewidziano prowadzenie zajęć w formie:

1. Warsztatów terapii zajęciowej np. gry planszowe, zajęcia manualne, robótki ręczne itp.;
2. Warsztaty edukacyjne dotyczące profilaktyki i problemów zdrowotnych, racjonalnego żywienia, obsługi nowoczesnych urządzeń i inne;
3. Wyjazdy uczestników na koncerty, przestawienia, wyjazdy plenerowe;
4. Organizowanie spotkań na ternie placówki oraz udział uczestników
w wydarzeniach odbywających się na terenie gminy.

Placówka oferuje także:

1. Pomoc fizjoterapeuty, usługi pielęgnacyjnych np. pomiar
ciśnienia krwi, kąpiel itp.;
2. Trzy posiłki dziennie tzn. śniadanie, obiad oraz podwieczorek.

3. Możliwość odpoczynku w ciągu dnia, ponieważ placówka jest wyposażona w pokój przeznaczony do wypoczynku z pięcioma tapczanami oraz pokój telewizyjny.


Korzystanie z oferty placówki jest całkowicie nieodpłatne dla osób, których dochód netto nie przekracza 120% kryterium dochodowego określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej czyli:

1. Wynosi maksymalnie 633,60 zł dla osoby w rodzinie;
2. Wynosi maksymalnie 841,20 zł dla osoby samotnej.

Osoby chętne do korzystania ze wsparcia DDP powinny złożyć wniosek po którym zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji socjalno - bytowej i zdrowotnej kandydata.

W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby:

  • niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadające odopowiednie orzeczenie o niepełnosprawności
  • dotknięte długotrwałą lub ciężką chorobą potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim lub innym dokumentem medycznym.

Wnioski o zakwalifikowanie do Dziennego Domu Pobytu "ZACISZE" w Barcinie
są dostępne sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

Serdecznie zaprszamy!


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 31.03.2022, 21:40
Dokument oglądany razy: 731
Podpisał: Dorota Witkowska
Dokument z dnia: 31.03.2022