Moduł II Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022

Program Opieka na odległość jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To rozwiązanie szczególnie dedykowane jest do osób samotnych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie i jak najszybszej reakcji, w tym powiadomienie właściwych służb, udzielenie możliwie najszybszej pomocy medycznej, w przypadku zagrożenia życia i zdrowia za pomocą urządzeń przywołujących pomoc, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W dniu 25.03.2022 r. Rada Miejska w Barcinie uchwaliła Gminny Program Osłonowy Gminy Barcin "Opieka na odległość" na 2022 rok, mający na celu zapewnienie osobom starszym, schorowanym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Barcin pomocy w formie nowoczesnego systemu opieki w warunkach domowych. Program będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie na podstawie regulaminu z dnia 26 kwietnia 2022 r. System "Opieka na odległość" zapewni osobom objętym programem możliwość całodobowego kontaktu z centrum operacyjno - alarmowym i wezwania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia za pomocą urzdzeń przywołujących pomoc. Usługa będzie realizowana przez niezależny podmiot gospodarczy, wybrany na podstawie oferty. Rozpoczęcie realizacji Programu planowane jest na początek maja. W lutym odbyło się wstępne rozpoznanie osób chętnych do wzięcia udziału w Programie. Obecnie pracownicy MGOPS w Barcinie analizują dotychczasowe zgłoszenia. Pierwszeństwo udziału w Programie mają osoby schorowane, mieszkające samotne. Wybór osób zakwalifikowanych nastąpi do 2 maja 2022 r. Zapraszamy do kontaktu chętne osoby po 65 roku życia, które jeszcze się nie zgłosiły.Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 02.05.2022, 13:59
Dokument oglądany razy: 3 566
Podpisał: Joanna Szostek
Dokument z dnia: 02.05.2022