Zamówienia publiczne

Wersje archiwalne strony:
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 31.01.2023, 16:07
  powód zmiany: Dodanie ogłoszenia z dnia 22.11.2023 dotyczącego: „Przygotowywania ciepłych posiłków dla osób dorosłych – klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.”. i przeniesienie do archiwum poprzednich ogłoszeń.
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 30.12.2022, 12:27
  powód zmiany: dodanie informacji uzupe??niajÄ?cych z czynno??ci otwarcia ofert do og??oszenia z dnia 22.12.2022
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 30.12.2022, 10:02
  powód zmiany: dodanie informacji o z??o??onych ofertach
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 30.03.2022, 13:21
  powód zmiany: dodanie ogłoszenia nr 1 z dnia 22.11.2022 - "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin w 2023 roku".
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 24.01.2023, 13:06
  powód zmiany: Dodanie informacji o wyborze oferty do og??oszenia z dnia 16.01.2023 r.
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 24.01.2023, 10:01
  powód zmiany: Dodanie do og??oszenia 24.01.2023 r. informacji o z??o??onych ofertach
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 23.11.2023, 19:01
  powód zmiany: Dodanie Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert do ogłoszenia nr 1 z dnia 22.11.2023
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 23.11.2022, 12:16
  powód zmiany: Dodanie zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 22.11.2022 og??oszenie nr 1
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 22.12.2022, 14:40
  powód zmiany: Dodanie Informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zam??wienia
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 22.11.2023, 18:59
  powód zmiany: Wstawienie ogłoszenia nr 1 z dnia 23.11.2023.r: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin w 2024 roku”.
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 22.11.2022, 21:32
  powód zmiany: Dodanie og??oszenia z dnia 23.11.2022 r. - Miejsko-Gminny O??rodek Pomocy Spo??ecznej w Barcinie zaprasza do z??o??enia oferty na zadanie pn.: â?žPrzygotowywanie ciep??ych posi??k??w dla os??b doros??ych â?? klient??w Miejsko-Gminnego O??rodka Pomocy Spo??ecznej w Barcinie w okresie 01.01.2023 r. â?? 31.12.2023 r.â?.
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 21.12.2023, 14:39
  powód zmiany: Dodanie do postępowania nr 1 z dnia 21.12.2023 r. - Informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 21.12.2023, 14:27
  powód zmiany: Dodanie postępowania nr 1 z dnia 21.12.2023 pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2024 r.”
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 19.01.2024, 15:40
  powód zmiany: Dodanie do postępowania nr 1 z dnia 11.01.2024 r. - informacji o wyborze oferty
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 19.01.2024, 11:12
  powód zmiany: Dodanie do postępowania nr 1 z dnia 11.01.2024 - informacji o złożonych ofertach
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 18.12.2023, 14:41
  powód zmiany: Dodanie zawiadomienia o wyborze oferty do ogłoszenia nr 1 z dnia 08.12.2023 roku
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 16.01.2023, 10:20
  powód zmiany: Dodanie informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania do og??oszenia z dnia 16.01.2023 r.
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 15.12.2022, 08:13
  powód zmiany: Og??oszenie nr 1 z dnia 22.12.2022 r.PostÄ?powanie o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze??nia 2019 r. - Prawo zam??wie?? publicznych â?ž?šwiadczenie specjalistycznych us??ug opieku??czych dla os??b z zaburzeniami psychicznymi.â?
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 13.12.2022, 16:03
  powód zmiany: dodanie informacji o wyborze oferty z dnia 23.11.2022
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 12.12.2023, 23:30
  powód zmiany: Dodanie odpowiedzi na zapytanie dotyczące przedmiotu zamówienia do ogłoszenia nr 1 z dnia 08.12.2023 r.
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 11.01.2024, 19:12
  powód zmiany: Dodanie do postępowania nr 1 z dnia 11.01.2024 r. - informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 10.12.2023, 18:28
  powód zmiany: Dodanie zawiadomienia o wyborze oferty do ogłoszenia nr 1 z dnia 23.11.2023 r. pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Barcin w 2024 roku”.
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 10.01.2023, 11:10
  powód zmiany: Dodanie og??oszenia nr 1 z dnia 16.01.2023 roku
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 07.12.2023, 14:14
  powód zmiany: Dodanie ogłoszenia z dnia 08.12.2023 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”.
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 05.12.2023, 13:33
  powód zmiany: Dodanie zawiadomienia o wyborze oferty do ogłoszenia nr 1 z dnia 22.11.2023 r.
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 04.01.2024, 14:35
  powód zmiany: Dodanie Postępowania nr 1 z dnia 11.01.2024 r. - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2024 r.”
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 04.01.2024, 14:27
  powód zmiany: Dodanie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania nr 1 z dnia 21.12.2023
 • Zamówienia publiczne wersja z dnia 04.01.2024, 12:02
  powód zmiany: Dodanie informacji o złożonych ofertach do postępowania nr 1 z dnia 21.12.2023
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 03.01.2023, 14:09
  powód zmiany: Dodanie zawiadomienia o uniewa??nieniu postÄ?powania do og??oszenia z dnia 22.12.2022 r.
 • Zam??wienia publiczne wersja z dnia 03.01.2023, 07:50
  powód zmiany: Dodanie do og??oszenia nr 1 z dnia 22.12.2022: wezwania do z??o??enia ofert dodatkowych oraz za??Ä?cznika nr 1 do wezwania do z??o??enia ofert dodatkowych

Wersje archiwalne załączników do strony: Nie było zmian