SAMPO

Organizacja Sampo:

Od 2001 roku Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo w Barcinie działa jako NGO w obszarze świadczenia pomocy celem poprawy warunków życia i pracy. Od 5 lat prowadzi Biuro Pośrednictwo Pracy, posiadając bezterminowy certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy jako Agencji Pośrednictwa na terenie RP. Z ofert biura skorzystało kilkaset osób a kilkadziesiąt zostało zatrudnionych na stałe. Biuro oferuje pomoc i doradztwo osobom bezrobotnym w zakresie poszukiwania ofert pracy, pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, doradztwa, umiejętności rozmów kwalifikacyjnych i autoprezentacji.

Działalność organizacji ukierunkowana jest na działania pomocowe osobom najbiedniejszym i bezrobotnym, inicjując wiele regionalnych przedsięwzięć charytatywnych, np: "Wyprawka szkolna" - pomoc dla 700 dzieci, bale charytatywne, kolacje wigilijne.

W 2003 roku Zrzeszenie zorganizowało Wielki Bal Charytatywny, gdzie głównym gościem był Jerzy Hoffman. Przekazał on na licytację miecz, którym w "Starej Baśni" walczył Daniel Olbrychski. Podczas balu zebrano prawie 4 tys. zł. Uzyskane środki przeznaczone zostały na zorganizowanie kolacji wigilijnej w Lubostroniu dla osób samotnych, ubogich oraz na upominki gwiazdkowe dla dzieci z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Od 2004 roku Sampo w ramach corocznego projektu "Żywność w darze" przekazuje grupie średnio 1400 osób artykuły żywnościowe. W ubiegłym roku przekazano łącznie ponad 106 ton żywności, w skład której weszły: mleko, cukier, sery, płatki kukurydziane, masło, dżemy, musli, herbatniki, dania gotowe, ryż, kasza, zupa krupnik, kawa zbożowa.

Organizacja zdobyła doświadczenie pełniąc funkcję Administratora w realizacji 4 letniego projektu partnerskiego (2004-2008) "Wstań, unieś głowę" w ramach PIW EQUAL, którego głównym celem było dążenie do usamodzielnienia gospodarczego i zawodowego osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem. Projekt opiewał na kwotę 5 174 083,94 zł. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte a wypracowany rezultat "Model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" został wyróżniony przez Minister Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu "Dobre praktyki EFS" otrzymując tytuł "Najlepsza inwestycja w człowieka".
Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 13.03.2024, 09:44
Dokument oglądany razy: 509
Podpisał: Włodzimierz Osuch
Dokument z dnia: 13.03.2024