Regulaminy

Wersje archiwalne strony:
 • Regulaminy wersja z dnia 31.03.2022, 20:35
  powód zmiany: dodanie "Regulamin ??wiadczenia us??ugi teleopieki przez Miejsko - Gminny O??rodek Pomocy Spo??ecznej w Barcinie"
 • Regulaminy wersja z dnia 31.01.2023, 16:09
  powód zmiany: UsuniÄ?cie regulaminu u??ytkowania pojazdu
 • Regulaminy wersja z dnia 27.04.2022, 08:23
  powód zmiany: dodanie Regulaminu u??ytkowania samochodu s??u??bowego w MGOPS w Barcinie
 • Regulaminy wersja z dnia 27.03.2023, 14:52
  powód zmiany: UsuniÄ?cie regulaminu wynagrodzenia i pracy
 • Regulaminy wersja z dnia 13.04.2023, 12:21
  powód zmiany: naprawienie linku do regulaminu organizacyjnego
 • Regulaminy wersja z dnia 01.07.2022, 12:57
  powód zmiany: Zmiana zarzÄ?dzenia oraz tre??ci regulaminu dot.: Regulamin ??wiadczenia us??ugi teleopieki przez Miejsko - Gminny O??rodek Pomocy Spo??ecznej w Barcinie

Wersje archiwalne załączników do strony: Nie było zmian