Sprawozdania

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Ośrodki Pomocy Społecznej obowiązek przedkładania Radzie Miasta, corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka za rok poprzedni.

Niniejszy dział zawiera usystematyzowany wykaz sprawozdań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie, z podziałem na lata.

Szczegółowe informacje zawarte są na podstronach działu: "Sprawozdania", dostępnych z poziomu lewego menu.


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 03.02.2022, 10:20
Dokument oglądany razy: 1 241
Podpisał: Maciej Gawroński
Dokument z dnia: 03.02.2022