Sprawozdania

Ta strona z dnia 22.03.2022, 00:00 została usunięta 22.03.2022, 13:17
Z powodu: duplikat

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Ośrodki Pomocy Społecznej obowiązek przedkładania Radzie Miasta, corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka za rok poprzedni.

Niniejszy dział zawiera usystematyzowany wykaz sprawozdań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie, z podziałem na lata.

Szczegółowe informacje zawarte są na podstronach działu: "Sprawozdania", dostępnych z poziomu lewego menu.


Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 22.03.2022, 13:14
Dokument oglądany razy: 199
Podpisał: Anna Zielińska
Dokument z dnia: 22.03.2022